Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

EMAIL US

English / Greek

 

 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙOΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

  

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας καταχωρούνται κατά έτος υποβολής του παραπόνου. Στην πρώτη στήλη παρατίθεται συνοπτική περιγραφή του παραπόνου και στη δεύτερη το όνομα του Μέσου που δημοσίευσε ή μετέδωσε το επίμαχο κείμενο ή και εικόνες. Στην τρίτη στήλη καταχωρείται το αποτέλεσμα της εξέτασης του παραπόνου. ΝΑΙ σημαίνει ότι το παράπονο έγινε αποδεκτό στο σύνολό του ή μερικώς, ΟΧΙ σημαίνει ότι το παράπονο δεν έγινε αποδεκτό και ΔΙΕΥΘΕΤΗΘΕΝ σημαίνει ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αποστολής της με βάση τον Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας πέτυχε συμβιβασμό, που αποδέχθηκαν τα δύο μέρη. Ο συμβιβασμός συνίσταται στην άσκηση του δικαιώματος απάντησης από τον παραπονούμενο ή/και δημοσίευση/μετάδοση διόρθωσης ή απολογίας εκεί όπου θεωρείται κατάλληλο, ή στην παροχή αμοιβαίως αποδεκτών εξηγήσεων. Στην τέταρτη στήλη εμφαίνονται συνοπτικά οι πρόνοιες του Κώδικα στις οποίες αφορά το παράπονο. Οι πρόνοιες που κρίθηκε ότι παραβιάστηκαν στην πραγματικότητα αναφέρονται στην απόφαση. Στην πέμπτη στήλη καταχωρούνται ο αριθμός του παραπόνου και η ημερομηνία λήψης απόφασης από την Επιτροπή.

Υποθέσεις 2019

Υποθέσεις 2018

Υποθέσεις 2017

Υποθέσεις 2016

Υποθέσεις 2015

Υποθέσεις 2014

Υποθέσεις 2013

Υποθέσεις 2012

Υποθέσεις 2011

Υποθέσεις 2010

Υποθέσεις 2009

Υποθέσεις 2008

Υποθέσεις 2007

Υποθέσεις 2006

Υποθέσεις 2005

Υποθέσεις 2004

Υποθέσεις 2003

 

 

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...