Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

EMAIL US

English / Greek

 

 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙOΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

  

Μετάδοση δηλώσεων ¨ψυχασθενούς νέας" και άρνηση δικαιώματος απάντησης

Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας επιλήφθηκε καταγγελίας της Ψυχιατρικής Εταιρείας Κύπρου εναντίον του τηλεοπτικού σταθμού Λεμεσού «New Extra” για παρουσίαση νέας «χαμηλής νοημοσύνης», σύμφωνα με την καταγγελία της Ψυχιατρικής Εταιρείας Κύπρου, η οποία διατύπωσε καταγγελίες, σε ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στις 25.8.03 και αναμεταδόθηκε στις  27.8.03, εναντίον του θεράποντος ιατρού της και συγκεκριμένων λειτουργών του «Κέντρου Ημέρας», χωρίς διασταύρωση ή επαλήθευση.
Η Επιτροπή μελέτησε το θέμα και εξέφρασε την έντονη δυσφορία της γιατί η διεύθυνση του σταθμού, όχι μόνο αρνήθηκε να προμηθεύσει, ως όφειλε,
  την Επιτροπή με το οπτικό υλικό που αποτελούσε αντικείμενο του παραπόνου, επικαλούμενη πάροδο του χρόνου, αλλά και αρνήθηκε να ανταποκριθεί σε τρεις υπομνήσεις να παραθέσει τις απόψεις της.
Υστερα από διεξοδική συζήτηση, η Επιτροπή ομόφωνα κατέληξε στις ακόλουθες διαπιστώσεις:

  1. Θεωρεί το θέμα ιδιαίτερα σοβαρό, λόγω της φύσης και του περιεχομένου του ρεπορτάζ.
  2. Υπήρξαν σοβαρές παραβιάσεις του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας  στα ακόλουθα σημεία:

(α). Οι καθ’ ων το παράπονο, γνώριζαν ότι φιλοξενούσαν δηλώσεις «νεαρής ψυχασθενούς νέας κοπέλας» (εισαγωγή σε αναμετάδοση ρεπορτάζ), δηλαδή ατόμου για την ακρίβεια των δηλώσεων του οποίου δεν μπορούσαν να είναι βέβαιοι. Κατά συνέπεια δεν επέδειξαν τη δέουσα μέριμνα ώστε να μη μεταδοθούν «ανακριβείς, παραπλανητικές, φανταστικές ή διαστρεβλωτικές της αλήθειας ειδήσεις, πληροφορίες ή σχόλια».
(β). Παρέλειψαν να δώσουν «στους επηρεαζόμενους...ιδιαιτέρως όταν έχουν υποστεί επίθεση, την ευκαιρία να απαντήσουν». Η παράλειψη αφορά τόσο τους δύο κατονομαζόμενους στο ρεπορτάζ λειτουργούς του Κέντρου Ημέρας, οι οποίοι δεν προσεγγίστηκαν καθόλου, όσο και τον θεράποντα ιατρό της νέας. Στην περίπτωση του ιατρού οι καθ’ ών το παράπονο όφειλαν να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι, αν και ζήτησαν τις απόψεις του, κωλυόταν να μιλήσει λόγω του ιατρικού απορρήτου.
(γ). Σε κανένα σημείο των δηλώσεών της η νεαρή ανέφερε ότι ήταν ψυχασθενής. Αντίθετα, ανέφερε ότι δεν ήθελε να κλεισθεί σε ψυχιατρείο. Στην εισαγωγή του ρεπορτάζ αναφέρθηκε ότι επρόκειτο για δηλώσεις «νεαρής ψυχασθενούς νέας κοπέλας». Η αναφορά στη διανοητική της κατάσταση συνιστά δυσμενή διάκριση και διαπόμπευση και παραβιάζει την αρχή της επίδειξης «αρμόζουσας ευαισθησίας» σε θέματα ανθρώπινου πόνου και έλλειψη σεβασμού προς την ιδιωτική ζωή, έστω και αν οι δηλώσεις έγιναν οικειοθελώς.
(δ) Υπήρξε άρνηση των καθ’ ων το παράπονο να συνεργασθούν πλήρως με την Επιτροπή.

Εν όψει των ανωτέρων η Επιτροπή διαπίστωσε παραβιάσεις των προνοιών του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας που αφορούν στην ακρίβεια των πληροφοριών, στην παροχή ευκαιρίας για απάντηση σε επηρεαζομένους και του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής.

Επιστροφή

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...