EMAIL US

English / Greek

 

Ισολογισμς ΕΔΔ για το τος 2016

Ισολογισμς ΕΔΔ για το τος 2015

Ισολογισμς ΕΔΔ για το τος 2014

Ισολογισμς ΕΔΔ για το τος 2013

Ισολογισμς ΕΔΔ για το τος 2012

Ισολογισμς ΕΔΔ για το τος 2011

Ισολογισμς ΕΔΔ για το τος 2010

Ισολογισμς ΕΔΔ για το τος 2009

Ισολογισμς ΕΔΔ για το τος 2008

Ανανωση της θητεας της Επιτροπς Δημοσιογραφικς Δεοντολογας για την περοδο 2017-2019 και καταρτισμς της σε σμα

Νομικ μελτη για το Δικαωμα της Ελευθερας της Εκφρασης- Εκταση και περιορισμο σε περπτωση ρητορικς μσους στα ΜΜΕ

Ο Σνδεσμος Διαδικτυακν Εκδοτν προσχρησε στο σστημα αυτορρθμισης

Χειρισμς θεμτων που αφορον σε μετανστες, αιτητς ασλου, πρσφυγες και θματα εμπορας ανθρπων

Χειρισμς περιπτσεων αυτοκτονας

Παραπλανητικς πληροφορες σχετικ με υπ διερενηση περιστατικ γρπης Α

Ανακονωση για το ρλο των ΜΜΕ στην προσπιση των ανθρωπνων δικαιωμτων

Ανακονωση για την προβολ εικνων του ασθενοντος τως προδρου Γλακου Κληρδη

Ανακονωση για ιστιμη προβολ των υποψηφων-Προεδρικς εκλογς 2008

Ανακονωση της ΕΔΔ υπ το πρσμα της προεκλογικς αντιπαρθεσης

Δισκεψη Τπου Επιτροπς Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, 7/12/2007

 

Φιλοξενα συνεδρου της AIPCE στην Κπρο

Η ΕΔΔ εκπροσωπθηκε στο νατο συνδριο της AIPCE στο Εδιμβοργο

Ανακονωση ονομτων υππτων- Σεξουαλικ εγκλματα-- Ιδιωτικ ζω

Χειρισμς υποθσεων ναρκωτικν

________________________________________________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2019

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας συνλθε στην πρτη συνεδρα της μετ την ανανωση απ τους φορες της θητεας της και το διορισμ νων μελν σε αντικατσταση μελν που αποχρησαν, για περοδο 2017-2019.

Η Επιτροπ καταρτστηκε σε σμα ως ακολοθως:

Πρεδρος:                 Γεργιος Παυλδης,
Αντιπρεδρος:          Βσος Τσαγγαρς,
Γραμματας:              Πτρος Πετρδης,
Ταμας:                       Χρστος Χριστοφδης,
Μλη: Εα Αργυρο, Χρστος Δανζης, Μιχλης Ιακωβδης, Τκης Κουναφς, Χρσανθος Μανλης, Ελνη Μαραγκο, Δμητρα Μολυβ, Ελενα Σταρου, Κατερνα Νικολου, Κωνσταντνος Φελλς και Μαρα Χατζηπαλου.

Στη συνχεια γινε ανταλλαγ απψεων για δρσεις που πρπει να αναληφθον ως θμα προτεραιτητας στο αμσως επμενο διστημα και καταρτστηκε περγραμμα ενεργειν που θα τχει περαιτρω επεξεργασας και εφαρμογς.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

2/6/2017

ΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ –ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΟΥΣ ΣΤΑ ΜΜΕ

 1. Εισαγωγ

Το Ευρωπακ Δικαστριο Ανθρωπνων Δικαιωμτων (ΕΔΑΔ), που εναι ργανο του Συμβουλου της Ευρπης χει εκδσει εκατοντδες, αν χι χιλιδες αποφσεις, που αφορον στο δικαωμα της ελευθερας της κφρασης. Η σταχυολγηση και ανλυσ τους αποτελε ργο σχεδν απροσπλαστο λγω του γκου των αποφσεων.
Για το λγο αυτ η παροσα μελτη χει περιορισθε στις περιπτσεις ρητορικς μσους μσω των ΜΜΕ, δηλαδ της διδοσης μισαλλοδοξας και προκατληψης, που χει αφετηρα τη διαφορετικτητα της φυλετικς και εθνοτικς καταγωγς, της γλσσας, της θρησκεας και του χρματος.
Σκοπς αυτς της μελτης εναι η ανλυση και ο καθορισμς της κτασης του δικαιματος της ελευθερας της κφρασης καθς και  η παρθεση των περιορισμν που επιβλλονται στην σκηση του απ το διο το νομικ πλασιο που το κατοχυρνει.

 1. Το νομικ πλασιο

Το δικαωμα της ελευθερας λψης και μετδοσης ιδεν και πληροφοριν και κφρασης γνμης, δηλαδ το δικαωμα της ελευθερας της κφρασης, αφορ τσο στον πολτη σο και στα ΜΜΕ και ρυθμζεται απ το ρθρο 10 της Ευρωπακς Σμβασης για τα Δικαιματα του Ανθρπου και τις Βασικς Ελευθερες.
Το δικαωμα αυτ δεν εναι απλυτο, γιατ η δια η σμβαση αναγνωρζει τι σταματ εκε που υπεισρχονται θματα ασφλειας του κρτους και των πολιτν και επσης στο σημεο απ το οποο ξεκινον τα δικαιματα και οι ελευθερες των λλων.
Παρλληλα θα πρπει να ληφθε υπψη τι το ρθρο αυτ εφαρμζεται σε μεσο συνδυασμ με το ρθρο 17, το οποο απαγορεει κατχρηση των δικαιωμτων που παρχει η σμβαση με πρξεις που αποσκοπον στην καταστροφ των δικαιωμτων και ελευθεριν τον περιορισμ τους σε κταση μεγαλτερη απ αυτ που προβλπεται στη Σμβαση.
Αρθρο 10. Ελευθερα της κφρασης
1. Κθε πρσωπο χει δικαωμα στην ελευθερα της κφρασης. Αυτ το δικαωμα περιλαμβνει την ελευθερα της γνμης, καθς και της λψης και μετδοσης πληροφοριν και ιδεν χωρς παρμβαση απ δημσια αρχ και ασχτως συνρων. Αυτ το ρθρο δεν απαγορεει στα Κρτη να επιβλλουν διαδικασες αδειοδτησης για τις επιχειρσεις μετδοσης εκπομπν, την τηλεραση τον κινηματογρφο.
2. Η ενσκηση αυτν των ελευθεριν, καθς συνεπγεται καθκοντα και ευθνες, μπορε να υπκειται σε διατυπσεις, ρους και περιορισμος κυρσεις εφσον αυτς περιγρφονται στον νμο και εναι αναγκαες σε μια δημοκρατικ κοινωνα για λγους εθνικς ασφλειας, εδαφικς ακεραιτητας δημσιας ασφλειας, για την αποτροπ της διατραξης της τξης του εγκλματος, για την προστασα της υγεας και των ηθν, για την προστασα της υπληψης των δικαιωμτων των λλων, για την αποτροπ της κοινοποησης πληροφοριν που λφθηκαν υπ καθεστς εμπιστευτικτητας, για την προστασα του κρους και της αμεροληψας της δικαστικς εξουσας.

 1. Αποκλεισμς και περιορισμς απ την προστασα του ρθρου 10

ταν το ΕΔΑΔ ασχολεται με υποθσεις ρητορικς που προτρπει σε μισαλλοδοξα και διακρσεις, χρησιμοποιε δο προσεγγσεις που προβλπονται απ την Ευρωπακ Σμβαση των Δικαιωμτων του Ανθρπου.
Προσγγιση (α). Αποκλεισμς απ την προστασα της Σμβασης, πως προβλπεται απ το ρθρο 17 (απαγρευση της κατχρησης δικαιωμτων),[1] αν τα επμαχα σχλια συνιστον ρητορικ μσους και ακυρνουν τις βασικς αξες της Σμβασης.
ρθρο 17 - – Απαγρευση κατχρησης δικαιματος.
«Τποτε σε αυτ τη Σμβαση δεν μπορε να ερμηνευθε κατ τρπο στε να επιτρπει σε να Κρτος, ομδα πρσωπο το δικαωμα της ενσκησης δραστηριτητας τλεσης μιας πρξης που αποσκοπε στην κατλυση των δικαιωμτων και ελευθεριν που κατοχυρνονται εδ στον περιορισμ τους σε κταση μεγαλτερη απ αυτν που προβλπεται απ τη Σμβαση».

Προσγγιση (β). Περιορισμς της προστασας με βση τα ρια που καθορζει το ρθρο 10§ 2, της Σμβασης, η οποα προσγγιση ακολουθεται ταν η κφραση γνμης, αν και ρητορικ μσους, δεν εναι ικαν να καταστρψει τις βασικς αξες της Σμβασης. [2]

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Η πρνοια αυτ αποβλπει στην παρεμπδιση της εξαγωγς του συμπερσματος της παρξης δικαιματος απ τη Σμβαση για δραστηριτητες πρξεις που σκοπ χουν την καταστροφ οποιουδποτε των αρχν και δικαιωμτων που αναγνωρζει η Σμβαση, π.χ. της ανοχς, της κοινωνικς ειρνης και των δικαιωμτων των τρτων.

2 Πρκειται για τα βασικ δικαιματα και αξες της σμβασης, πως η κοινωνικ ειρνη, η ανοχ και η πρακτικ των μη διακρσεων, δηλαδ το σεβασμ των δικαιωμτων των λλων.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Αποκλεισμς στη βση του ρθρου 17

 Το ΕΔΑΔ εχε επανειλημμνα την ευκαιρα να τονσει τα ρια στα οποα υπκειται η ελευθερα της κφρασης.
«Η ελευθερα της κφρασης αποτελε να απ τα ουσιδη θεμλια μιας δημοκρατικς κοινωνας, να απ τους βασικος ρους για την προδ της και για την ανπτυξη κθε ανθρπου. Υπ τους ρους της παραγρφου 2 του ρθρου 10, εφαρμζεται χι μνο στις ‘πληροφορες’ και στις ‘ιδες’ που γνονται ευνοκ δεκτς θεωρονται ως μη ενοχλητικς εναι αδιφορες, αλλ επσης και σε εκενες που προσβλλουν, συγκλονζουν ενοχλον το Κρτος οποιοδποτε τμμα του πληθυσμο. Ττοιες εναι οι απαιτσεις του πλουραλισμο, της ανοχς και της ευρτητας πνεματος χωρς την οποα δεν μπορε να υπρξει ‘δημοκρατικ κοινωνα’. Αυτ σημανει, μεταξ λλων, τι κθε ‘τυπικτητα’, ‘ρος’, ‘περιορισμς’ ‘ποιν’ που επιβλλεται σ’ αυτ τη σφαρα πρπει να εναι ανλογη με το νμιμο σκοπ που επιδικεται». (Handyside v. the United Kingdom, judgement of 7 December 1976, § 49).
Σε μια πολ νετερη απφασ του το ΕΔΑΔ τνισε τι η ανοχ και ο σεβασμς για την ση αξιοπρπεια λων των ανθρωπνων υπρξεων αποτελε εξ σου τη βση μιας δημοκρατικς, πλουραλιστικς κοινωνας.
«Η ανοχ και ο σεβασμς της σης αξιοπρπειας λων των ανθρωπνων ντων αποτελον τη βση μιας δημοκρατικς, πλουραλιστικς κοινωνας. Οτως εχντων των πραγμτων, ως θμα αρχς δυνατ να θεωρηθε αναγκαο σε ορισμνες δημοκρατικς κοινωνες να επιβληθον κυρσεις ακμα και να παρεμποδισθε κθε μορφ κφρασης η οποα διαδδει, υποθλπει, προγει δικαιολογε το μσος το οποο βασζεται στη μη ανεκτικτητα…», νοουμνου τι οποιαδποτε μτρα, ροι, περιορισμο ποινς εναι ανλογες προς το νμιμο σκοπ που επιδικεται.  (Erbakan v. Turkeyjudgment of 6 July 2006, § 56)

Υπρχουν πρα πολλς αποφσεις στις οποες το δικαστριο εφρμοσε τον καννα του ρθρου 17 περ μη κατχρησης του δικαιματος της ελευθερας κφρασης.
Στην υπθεση Seurot v. France, 18 May 2004, το δικαστριο τνισε τι «δεν υπρχει αμφιβολα πως οποιαδποτε αναφορ εναντον των θεμελιωδν αξιν της Σμβασης θα στερηθε της προστασας του ρθρου 10 [ελευθερα της κφρασης με βση το ρθρο 17 [απαγρευση της κατχρησης δικαιματος].
Στην υπθεση Pavel Ivanov v. Russia 20 February 2007, το δικαστριο κρινε τι εχαν εφαρμογ οι πρνοιες του ρθρου 17 γιατ οι επμαχες δηλσεις κρθηκαν καταχρηστικς επειδ απβλεπαν στην καταστροφ βασικν δικαιωμτων της Σμβασης. Στην περπτωση Pavel Ivanov το δικαστριο δικαωσε το Ρωσικ κρτος και τα δικαστρια, δεδομνου τι ο αιτητς, ντας ιδιοκττης και αρχισυντκτης εφημερδας διδωσε απψεις που προτρεπαν σε εθνικ, ρατσιστικ και θρησκευτικ μσος χρησιμοποιντας μσο μαζικς επικοινωνας. Ειδικτερα, κατηγρησε μια ολκληρη εθνικ ομδα, τους Εβραους, για συνωμοσα εναντον του Ρωσικο λαο και απδωσε φασιστικ νοοτροπα στην Εβρακ ηγεσα. Το ΕΔΑΔ αποφνθηκε τι ττοια γενικ και βαιη επθεση ταν αντθεση προς τις βασικς αξες της Σμβασης, και ειδικτερα της ανοχς, της κοινωνικς ειρνης και των μη διακρσεων.
Στην υπθεση Glimmerveen and Haqenbeek v. the Netherlands, 11 October 1979, το ΕΔΑΔ επικρωσε καταδκη των αιτητν και αρνθηκε την προστασα του ρθρου 10, επειδ εχαν διανεμει φυλλδια με τα οποα καλοσαν λους του μη λευκος στην Ολλανδα να φγουν απ τη χρα. Το περιεχμενο των φυλλαδων κρθηκε τι υποστριζε τις φυλετικς διακρσεις.
Το ΕΔΑΔ  τνισε στην απφασ του τι το ρθρο 17, που απαγορεει την κατχρηση δικαιωμτων, της Συνθκης δεν επιτρπει τη χρση του ρθρου 10 περ ελευθερας της κφρασης για τη διδοση ιδεν που εναι ρατσιστικ μεροληπτικς.
Στην υπθεση Norwood v. the United Kingdom,16 November 2004, ο αιτητς προσφυγε εναντον της καταδκης του για κατφωρη εχθρτητα εναντον μιας θρησκευτικς ομδας, επειδ εχε αναρτσει στο παρθυρ του πστερ του Βρετανικο Εθνικιστικο Κμματος που παρουσαζε τους Δδυμους Πργους στις φλγες και γραφε: «Το Ισλμ ξω απ τη Βρετανα –Προστατψτε το Βρετανικ λα». Το δικαστριο αποφνθηκε τι μια τσο σαρωτικ επθεση εναντον μιας ομδας, των μουσουλμνων, ταν ασυμββαστη με τις αρχς που διακηρσσει και εγγυται η Σμβαση και ειδικτερα τις αρχς της ανεκτικτητας, της κοινωνικς ειρνης και των μη διακρσεων.
Σε μια σειρ λλων αποφσεν του, το ΕΔΑΔ απρριψε  στη βση του Αρθρου 17 προσφυγς με τις οποες οι αιτητς ζητοσαν την προστασα του Αρθρου 10 για ολοκληρωτικς απψεις που εχαν εκφρει.[1]
Το διο κριτριο του Αρθρου 17, δηλαδ της ρνησης της προστασας του ρθρου 10, χρησιμοποησε το ΕΔΑΔ και στην περπτωση διδοσης ρατσιστικν ιδεν και προκαταλψεων μσω της στιρας, υπ το φως απψεων τι η στιρα απολαμβνει μεγαλτερης προστασας στο δικαωμα της ελευθερας της κφρασης. Η υπθεση αυτ εναι ιδιατερα ενδιαφρουσα, γιατ εκδθηκε μλις πρσφατα, στις 20 Οκτωβρου, 2015. [2]

Το ΕΔΑΔ απρριψε την προσφυγ του Γλλου κωμικο και ακτιβιστ Dieudonné M’Bala M’Bala, ο οποος, πως ανφερε στην απφασ του, υπ το πρσχημα της στιρας βρβευσε τον ακαδημακ Robert Faurisson για την ποψ του τι δεν υπρξαν θλαμοι αερων στα στρατπεδα των Ναζ, διαδδοντας τσι αντισημιτικ και προσβλητικ μηνματα και αρνομενος το Ολοκατωμα. Το ΕΔΑΔ, εφαρμζοντας το ρθρο 17 τνισε τι η καταδκη του κωμικο απ Γαλλικ δικαστριο δεν μποροσε να τχει της προστασας του Αρθρου 10. Ερμηνεοντας το περιεχμενο της παρστασης (ο Robert Faurisson ανβηκε στη σκην και του πρσφερε το βραβεο, να κηροπγιο με τρεις κλδους με να μλο στον καθνα, νας ντρας ντυμνος με ριγωτ στολ που παρπεμπε στους Εβραους κρατουμνους στα στρατπεδα συγκντρωσης των Ναζ χωρς να προφερθε οτε μια λξη στη διρκεια της τελετουργας αυτς) ανφερε τι υπ το κλυμμα μιας σατιρικς καλλιτεχνικς παραγωγς ο αιτητς δισπειρε το μσος και εξευτλιζε μια ομδα ανθρπων. Το ΕΔΑΔ επισμανε τι το γεγονς αυτ, δηλαδ της συγκαλυμμνης ρητορικς μσους ταν εξ σου επικνδυνο σο μια απερφραστη και ευθεα επθεση.

-------------------------------------------------------------------------------------

1 Ιδε: Communist Party of Germany v. the Federal Republic of Germany, decision of the European Commission on Human Rights5 of 20 July 1957; B.H, M.W, H.P and G.K. v. Austria (application no. 12774/87), decision of the Commission of 12 October 1989; Nachtmann v. Austria, decision of the Commission of 9 September 1998; Schimanek v. Austria, decision of the Commission of 9 September 1998; Schimanek v. Austria, decision of the Court on the admissibility of 1 February 2000, Hosnik v. Austria, Marais  v. France

2 M’Bala M’Bala v. France

---------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Περιορισμς της προστασας στη βση του ρθρου 10§2

 Κατ την εφαρμογ των περιορισμν του ρθρου 10§2 εξετζονται κατ σειρ τρα στοιχεα, (α) κατ πσο υπρχει παρμβαση στην ελευθερα κφρασης, (β) κατ πσο η παρμβαση προνοεται απ το νμο αποβλπει σε να περισστερους νμιμους στχους και (γ) κατ πσο σε μια δημοκρατικ κοινωνα εναι αναγκαο να επιτευχθον αυτο οι στχοι.
Σε μια αξιοπρσεκτη απφαση το ΕΔΑΔ, παρ τις πρα πολλς λλες καταδκες του Τουρκικο κρτους, στην υπθεση Sürek (no.1) v. Turkey.8 July 1999 (Grand Chamber), απρριψε την προσφυγ του εκδτη εβδομαδιαας επιθερησης η οποα δημοσευσε δο επιστολς αναγνωστν ντονα καταδικαστικς της στρατιωτικς δρσης των αρχν στη νοτιοανατολικ Τουρκα. Οι επιστολς κατηγοροσαν τις τουρκικς αρχς για κτηνδη καταπεση του Κουρδικο λαο στον αγνα για ανεξαρτησα και ελευθερα.
Ο αιτητς υποστριξε τι η καταδκη του απ τουρκικ δικαστριο για προαγωγ εχθρτητας και μσους μεταξ του λαο συνιστοσε παραβαση του δικαιματος της ελευθερας κφρασης.
Το ΕΔΑΔ αποφνθηκε τι δεν υπρχε παραβαση του ρθρου 10 αναφροντας τι οι επιστολς καλοσαν σε αιματηρ εκδκηση.
Εκρινε τι ο αιτητς, ως ιδιοκττης της επιθερησης δεν ταυτστηκε μεν προσωπικ με τις απψεις που εκφρζονταν στις επιστολς, αλλ δωσε βμα για την προαγωγ της βας και του μσους και θεωρθηκε κατ συνπεια ως υποκεμενος στα καθκοντα και τις ευθνες για τη μη διδοση μσους. [1]
Οι συνθκες κτω απ τις οποες εκφρονται απψεις, στω και αν συνιστον ρητορικ μσους λαμβνονται σοβαρ υπψη και αποτελον αναπσπαστο μρος αποφσεων του ΕΔΑΔ. Στην υπθεση Gündüz v. Turkey,13 November 2003, το ΕΔΑΔ απρριψε την προσφυγ του Muslum Gunduz, ηγτη της ισλαμικς θρησκευτικς ομδας Aczmendi, που καταδικστηκε σε φυλκιση τεσσρων ετν και δο μηνν και σε πρστιμο για προτροπ σε θρησκευτικ μσος. μως το ΕΔΑΔ δικαωσε το διο τομο σε λλη προσφυγ του να μνα αργτερα, [2] για τις διες περπου θσεις που εχε εκφρσει, γιατ κρινε τι οι δηλσεις του γιναν στη διρκεια τηλεοπτικς συζτησης. Το ΕΔΑΔ υπδειξε τι οι δηλσεις του αποτελοσαν μρος μιας τηλεοπτικς συζτησης στην οποα ο αιτητς παιρνε μρος επ θματος δημοσου ενδιαφροντος που βρισκταν δη υπ δημσια συζτηση η οποα αποσκοποσε στην παρουσαση των ανορθδοξων απψεων μιας ισλαμικς ομδας και στην απδειξη της θσης του τι οι δημοκρατικς αξες ταν ασυμββαστες με το Ισλμ. Το θμα, πως υπδειξε το δικαστριο, ταν αντικεμενο συζτησης στα Τουρκικ ΜΜΕ και τι ο σκοπς που επιδιωκταν ταν νμιμος.

Μια λλη ιδιατερα ενδιαφρουσα και πρσφατη απφαση του ΕΔΑΔ αφοροσε την προσφυγ του Βσκου σκιτσογρφου-γελοιογρφου Denis Leroy, ο οποος καταδικστηκε μετ τη δημοσευση στις 13 Σεπτεμβρου, 2001 σκτσου που αναπαριστοσε την επθεση εναντον των δδυμων πργων στη Να Υρκη, με τη λεζντα «Ολοι το ονειρευτκαμε…η Χαμς το κατφερε». [3]

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 Ανλογες ταν οι αποφσεις στις υποθσεις Özgür Gündem v. Turkey, 16 Mars, 2000, και Medya FM Reha Radyo ve Iletisim Hizmetleri A. S. v. Turkey, 14 November, 2006, Gündüz v. Turkey
13 November 2003.
2 Gündüz v. Turkey, 4 December, 2003.

3 Leroy v. France, 2 October 2008

----------------------------------------------------------------------------------------------

Το ΕΔΑΔ απρριψε τον ισχυρισμ του τι η καταδκη του σε πρστιμο για υποστριξη της τρομοκρατας συνιστοσε παραβαση του ρθρου 10,
Ανφερε τι δεν υπρξε παραβαση του Αρθρου 10 υποδεικνοντας τι με τη λεζντα του ο σκιτσογρφος παρσχε ηθικ υποστριξη ενθρρυνση προς τους δρστες. Το ΕΔΑΔ ερμνευσε το σκτσο, αναφροντας πως, δεν περιοριζταν σε επκριση του Αμερικανικο ιμπεριαλισμο, πως ταν ο ισχυρισμς του σκιτσογρφου, αλλ υποστριζε και εξυμνοσε τη βαιη καταστροφ του. Το δικαστριο στριξε την ποψ του στη λεζντα, κρνοντας τι με αυτ ο σκιτσογρφος εξφρασε ηθικ υποστριξη  προς εκενους που υπθεσε τι ταν ο δρστες των επιθσεων της 11ης Σεπτεμβρου. Περαιτρω ανφερε τι με την επιλογ των λξεων ο σκιτσογρφος σχολασε με τρπο που ενκρινε τη βα που διαπρχθηκε εναντον χιλιδων πολιτν και θιξε την αξιοπρπεια των θυμτων.
Περαιτρω τνισε τι το σκτσο προσλαβε ειδικ σημασα υπ τις περιστσεις της υπθεσης, οι οποες, συγκεκριμνα, αφοροσαν στην κρυθμη κατσταση που επικρατοσε κατ τον ουσιδη χρνο στη Χρα των Βσκων.
Το ΕΔΑΔ ανφερε τι δεν μποροσαν να παραγνωρισθον οι επιπτσεις του μηνματος σε μια πολιτικ ευασθητη περιοχ, ανεξρτητα απ το γεγονς τι το σκτσο δεν καμνε καμι αναφορ στην κατσταση στη Χρα των Βσκων και η κυκλοφορα του εντπου ταν περιορισμνη.
πως προκπτει απ τις προαναφερθεσες αποφσεις, οι συνθκες κτω απ τις οποες εκφρεται η ρητορικ μσους αποτελον αναπσπαστο μρος των αποφσεων του ΕΔΑΔ, το οποο ερμηνεει το περιεχμενο μιας αναφορς, χωρς να περιορζεται στο τι υποστηρζει ο φορας της και λαμβνει επσης υπψη την «περιρρουσα ατμσφαιρα».
Αυτ καθσταται ακμη πιο σαφς σε μια σχετικ παλι υπθεση του 1994, στην οποα δικαιθηκε ο αιτητς λγω των ειδικν περιστσεων μσα στα οποες διατυπθηκε η ρητορικ μσους, δηλαδ της επιδωξης ενς νμιμου σκοπο, της αφπνισης της κοινωνας της Δανας στη δρση μιας ρατσιστικς οργνωσης νεαρν. [1]

--------------------------------------------------------------------------------------

1  Jersild v. Denmark, 23 September 1994

----------------------------------------------------------------------------------------

Ο αιτητς στην περπτωση αυτ ταν ο δημοσιογρφος Olaf Jens Jersild, του Ραδιοφωνικο Ιδρματος Δανας (κρατικο ραδιοτηλεοπτικο σταθμο) και παρουσιαστς ενς σοβαρο προγρμματος που απευθυνταν σε να ειδικ κοιν με αντερη μρφωση και εχε αποστολ της συζτηση σοβαρν θεμτων που βρσκονταν στην επικαιρτητα.
Το δικαστριο επισμανε στην απφασ του τι στερα απ δημοσιεματα στον τπο για τη δρση μιας εξτρεμιστικ ομδας νεαρν που ταν γνωστο ως «Πρασινοχτωνες» (Greenjackets) ο δημοσιογρφος πρε συνεντεξεις διρκειας ξι ωρν απ τρα μλη της οργνωσης αυτς, απ τις οποες  ταν οπτικογραφημνες δηλσεις διρκειας δυμιση ωρν. Τα μλη της οργνωσης διατπωσαν υβριστικ και προσβλητικ σχλια για τους μετανστες στη Δανα και καμαν υποτιμητικς αναφορς στους μαρους, υποστριξαν τι δεν χουν διαφορ απ τους πιθκους και τι ο ρατσισμς εναι καλ πργμα. Παραδχθηκαν επσης τι εχαν δοσοληψες με το νμο για ποινικς πρξεις και συμπλοκς με αστυνομικος. Απ το υλικ αυτ ο δημοσιογρφος ετομασε να ρεπορτζ μερικν λεπτν, το οποο προβλθηκε ανμεσα σε λλα ρεπορτζ στο πργραμμα που παρουσασε.
Ο παρουσιαστς ανφερε πολλς φορς τι ο διος και το κρατικ κανλι δεν συμμερζονταν τις απψεις που εκφρστηκαν και τι σκοπς της προβολς τους ταν να παρουσιασθε η ρατσιστικ και εγκληματικ φση της ομδας αυτς, δεδομνου τι παραδχθηκαν πολλ αδικματα εναντον μεταναστν και αδικματα κοινο ποινικο δικαου, πως διαρρξεις και συμπλοκς με αστυνομικος.
Οι τρεις νεαρο κατηγορθηκαν και καταδικστηκαν για ρατσιστικς δηλσεις εναντον των μαρων και των μεταναστν. Ο παρουσιαστς και ο διευθυντς του τμματος ειδσεων του κρατικο τηλεοπτικο σταθμο κατηγορθηκαν για παροχ υποστριξης στους τρεις νεαρος και το δικαστριο επβαλε πρστιμο 1.000 κορωνν (περπου €135) στο δημοσιογρφο και 2.000 κορωνν (περπου €270) στο διευθυντ ειδσεων, διαζευκτικ σε φυλκιση 5 ημερν στον καθνα.
Το ΕΔΑΔ επισμανε στην απφασ του τι ο σκοπς των συνεντεξεων με τους τρεις νεαρος ταν να αποκαλψει τη ρατσιστικ στση των «Πρασινοχιτνων» και να καταδεξει το κοινωνικ τους υπβαθρο.
Επσης το δικαστριο καμε σαφ δικριση μεταξ των μελν των «Πρασινοχιτνων» που προβησαν στις ρατσιστικς αναφορς, αποφαινμενο τι δεν εχαν δικαωμα στην προστασα του ρθρου 10 και του αιτητ «που επιδωξε να εκθσει, αναλσει και να εξηγσει» αυτ τη συγκεκριμνη ομδα νεαρν και να ασχοληθε με «ειδικς πτυχς ενς ζητματος που προκαλοσε δη μεγλη δημσια ανησυχα».
πως ανφερε το ΕΔΑΔ στην απφασ του, σημαντικς παργοντας στην εκτμησ του «εναι κατ πσο το επδικο θμα, εξεταζμεν στο σνολ του, θεμενο απ μια αντικειμενικ ποψη, φαινταν να εχε ως σκοπ τη διδοση ρατσιστικν αντιλψεων και ιδεν».
 «Η λη εντπωση για το πργραμμα ταν τι επεδωξε να επισρει την προσοχ του κοινο σε να ζτημα μεγλης ανησυχας της κοινς γνμης, και συγκεκριμνα του ρατσισμο και της ξενοφοβας. Ο αιτητς περιλαβε σκοπμως τις επιλψιμες αναφορς τους χι με την πρθεση να διαδσει ρατσιστικς απψεις, αλλ για να αντιμετωπισθον μσω της αποκλυψς τους», ανφερε το ΕΔΑΔ.
Επσης υπδειξε τη θση του δημοσιογρφου, αλλ και της Επιτροπς Ανθρωπνων Δικαιωμτων του Συμβουλου της Ευρπης, τι οι ρατσιστικς δηλσεις των νεαρν, «στο σνολο του προγρμματος, εχαν ως αποτλεσμα τη γελοιοποησ τους παρ την προαγωγ των ρατσιστικν τους αντιλψεων».
Επσης ανφερε πως λαβε υπψη πως ευθς εξ αρχς ο παρουσιαστς επισμανε τη δημσια συζτηση και τα σχλια στον τπο για το ρατσισμ στη Δανα, που αποτλεσαν το υπβαθρο της εκπομπς, καλντας με αυτ τον τρπο τον τηλεθεατ να δει το πργραμμα σ’ αυτ το πλασιο. Πρσθεσε πως σκοπς του προγρμματος ταν να αποκαλψει πτυχς του προβλματος με την επισμανση ορισμνων ρατσιστν και με την παρουσαση της νοοτροπας και του κοινωνικο τους υπβαθρου.
Επ λξει το ΕΔΑΔ ανφερε:
«Δεν υπρχει αμφιβολα τι οι συνεντεξεις πτυχαν το σκοπ αυτ. Λαμβανμενο στο σνολ του, το πργραμμα δεν θα μποροσε αντικειμενικ να εκληφθε τι εχε σκοπ τη διδοση ρατσιστικν αντιλψεων και ιδεν. Αντθετα, σαφς επιδωξε –μσω μιας συνντευξης, να εκθσει, αναλσει και ξηγσει αυτ την συγκεκριμνη ομδα νων, περιορισμνων και απογοητευμνων απ την κοινωνικ τους κατσταση, με ποινικ μητρο και βαιες συμπεριφορς, ασχολομενο με αυτ τον τρπο με να θμα για το οποο υπρχε δη μεγλο δημσιο ενδιαφρον.
Επ πλον, πρπει να ληφθε υπψη τι το θμα μεταδθηκε ως μρους ενς σοβαρος προγρμματος ειδσεων της Δανας και προοριζταν για να καλ πληροφορημνο ακροατριο»… «Ο σκοπς του αιτητ κατ την ετοιμασα του προγρμματος δεν ταν ρατσιστικς».
Υπ το φως των ανωτρω επισημνσεν του, το ΕΔΑΔ αποφνθηκε τι η καταδκη του αιτητ απ τα εθνικ δικαστρια παραγνρισε σημαντικος παργοντες, πως ταν ο σκοπς του προγρμματος και κρυξε την απφασ τους αντθετη στο ρθρο 10.
Η απφαση του ΕΔΑΔ δεν ταν ομφωνη, δεδομνου τι λφθηκε με 10 ψφους υπρ και επτ κατ, μεταξ των οποων και η ψφος του Κπριου μλους του Δικαστηρου Ανδρα Ν. Λοζου.
Οι διαφωνσαντες δικαστς εξδωσαν χωριστ απφαση στην οποα ανφεραν τι παρ τις καλς προθσεις, το ντοκιμαντρ ταν ρατσιστικ και απρριψαν την προσφυγ, κυρως λγω του γεγοντος τι δεν υπρξε αντλογος και ισοστθμιση των δικαιωμτων των μειονοττων με το δικαωμα μετδοσης πληροφοριν. Επσης ανφεραν εμφαντικ πως δεν υπρξε απ μρους του δημοσιογρφου αποφασιστικτερη παρμβαση και ξεκθαρη δλωση τι οι απψεις των νεαρν ταν ανυπφορες για μια κοινωνα βασισμνη στο σεβασμ των ανθρωπνων δικαιωμτων.
Το ΕΔΑΔ σε σχετικ πρσφατες αποφσεις του αποφνθηκε πως δεν υπρξε παραβαση του Αρθρου 10 της Σμβαση με την καταδκη ατμων που εχαν εκφρασθε εναντον του Ισλμ. [1]
Περισστερα για τα θματα και τις υποθσεις που προαναφρθηκαν υπρχουν στο Manual on hate speech by Anne Weber, Council of Europe Publishing. [2]

Το ΕΔΑΔ ξεκαθρισε τι οι αρχς που αφορον στα ΜΜΕ χουν εφαρμογ και στην περπτωση διαδικτυακν σελδων οι οποες για εμπορικος και επαγγελματικος λγους παρχουν πλατφρμα σε χρστες να διατυπνουν σχλια. Σ’ αυτς τις περιπτσεις οι διαδικτυακς σελδες αναλαμβνουν «τα καθκοντα και τις ευθνες» σχετικ με τις ρυθμσεις για την ελευθερα κφρασης σμφωνα με το ρθρο 10§2 της Σμβασης ταν οι χρστες διαδδουν ρητορικ μσους σχλια που ισοδυναμον με προτροπ σε χρση βας.[3]

----------------------------------------------------------------------------------------

1Soulas and Others v. France, 10 July 2008, Féret v. Belgium..16 July 2009, Le Pen v. France, 20 April 2010,

2 http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Publications/Hate_Speech_EN.pdf

3 http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ο ΣΔΕΚ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΔ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας ανακοιννει τι o Σνδεσμος Διαδικτυακν Εκδοτν Κπρου-ΣΔΕΚ (Cyprus Online Publishers Association-COPA) χει αναγνωρσει τη δικαιοδοσα της Επτροπς Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, προσχωρντας τσι στο σστημα αυτορρθμισης που καθιερθηκε απ το 1997.
Η προσχρηση κοινοποιθηκε απ την Πρεδρο του Συνδσμου Ξνια Ξενοφντος, με την ακλουθη επιστολ προς τον Πρεδρο της Επιτροπς:"
Εκ μρους του Συνδσμου Διαδικτυακν Εκδοτν Κπρου δηλνω τι προσυπογρφουμε τον Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας και τι αναγνωρζουμε την δικαιοδοσα της Επιτροπς Δεοντολογας".
Ο Σνδεσμος αριθμε 60 μλη.
Η Επιτροπ εκφρζει την ικανοποησ της για το γεγονς τι οι Ιστοσελδες πληροφρησης και τυπικ αναγνωρζουν τη δικαιοδοσα της μετ την οργνωσ τους σε Σνδεσμο και τις παροτρνει να τηρον τον Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Ο Κδικας εναι διαθσιμος στην ηλεκτρονικ διεθυνση:
http://www.cmcc.org.cy/code_practice2_gr.html

 

6. Χειρισμς θεμτων  που αφορον σε μετανστες, αιτητς ασλου, πρσφυγες και θματα εμπορας ανθρπων

Ως γενικ αρχ, λοι οι νθρωποι που βρσκονται στην Κπρο, ανεξρτητα απ το εθνικ, φυλετικ, θρησκευτικ, κοινωνικ γλωσσικ τους υπβαθρο χουν ακριβς τα δια ανθρπινα δικαιματα, με βση τις διεθνες συμβσεις για τα ανθρπινα δικαιματα που χει επικυρσει η Κυπριακ Δημοκρατα.
Αναγνωρζοντας αυτ το δεδομνο, ο Κδικας Δημοσιογραφικς Δεοντολογας απαγορεει «οποιαδποτε ενργεια που εμπεριχει στοιχεα προκατληψης με βση τη φυλ, το χρμα, τη γλσσα, τη θρησκεα, τις πολιτικς λλες πεποιθσεις, την εθνικ κοινωνικ προλευση, την περιουσα, την καταγωγ, την ηλικα, το φλο και το προσωπικ καθεστς, περιλαμβανομνης της φυσικς διανοητικς ασθνειας αναπηρας».
Περαιτρω ο Κδικας απαγορεει ως ανεπτρεπτο το χλευασμ, τη διαπμπευση και το διασυρμ ατμων   ομδων. Η πρνοια αυτ καλπτει τομα και ομδες υποομδες ανθρπων με διαφορετικ φυλετικ, εθνικ, γλωσσικ και θρησκευτικ χαρακτηριστικ, καθς και χαρακτηριστικ  που ανγονται στο προσωπικ καθεστς, περιλαμβανομνων προσωπικν στοιχεων και χαρακτηριστικν.
Οι πιο πνω ιδιτητες ανγονται στο δικαωμα της διαφορετικτητας του ατμου, το οποο πρπει να αναγνωρζεται εμπρκτως και να εναι σεβαστ απ λους.
Συνακλουθο του χειρισμο θεμτων μετανστευσης και ασλου απ τα ΜΜΕ με τρπο που εμπεριχει προκατληψη που αφορ στις προαναφερθεσες ιδιτητες εναι η δημιουργα ξενοφοβικν αισθημτων, γεγονς που επιτενει τα κοινωνικ φαινμενα τα οποα χουν τη γενεσιουργ τους αιτα στη μη ανοχ της διαφορετικτητας.
Παρδειγμα δημιουργας προκατληψης απ τα ΜΜΕ εναι η αναφορ στην εθνικ και φυλετικ προλευση ταν αυτς οι ιδιτητες δεν συνιστον ουσιδες στοιχεο της εδησης. Η πρακτικ αυτ παρατηρεται κατ κριο λγο σε ειδσεις που αναφρονται σε εγκλματα αδικματα για οποιοδποτε λλο λγο αντανακλον αρνητικ σε τομα ομδες, στις οποες η εθνικ και φυλετικ προλευση απλς και το γεγονς τι ο δρστης το θμα δεν εναι Κπριος αναδεικνονται σε πρωτεον στοιχεο της εδησης. Αντθετα η ιδιτητα κποιου ως Κυπρου δεν θεωρεται, σε ανλογες περιπτσεις, στοιχεο της εδησης και δεν αναφρεται σχεδν ποτ. Η πρακτικ αυτ συμβλλει στη δημιουργα αισθημτων ξενοφοβας, εχθρτητας, απχθειας και μη ανοχς προς τους ξνους συλλβδην.
Κατ τον διο τρπο παραβιζονται συχν λλα δικαιματα των μεταναστν, τα οποα τυγχνουν σεβασμο για Κυπρους. Ττοια παραδεγματα εναι η παραβαση του τεκμηρου αθωτητας, η δημοσευση φωτογραφιν κατ τη σλληψη μεταφορ τους στο δικαστριο, το δικαωμα στην ιδιωτικ ζω και η αποκλυψη προσωπικν τους δεδομνων.
Πολλς φορς δημοσιεονται και μεταδδονται ξενοφοβικς δηλσεις επειδ σε αρκετς περιπτσεις προρχονται απ τα χελη επωνμων, πως συνβη πολλς φορς σε ζωντανς συζητσεις δηλσεις σε τηλεοπτικος και ραδιοφωνικος σταθμος, προβλλονται αβασνιστα ισχυρισμο που διατυπνονται απ μλη του κοινο, συνθως χωρς αντλογο την λλη οπτικ.
Κατ την κλυψη θεμτων που αναφρονται στη μετανστευση πρπει να επιδεικνεται συμπθεια προς τους ανθρπους που αναγκζονται να διακινδυνεσουν ακμη και τη ζω των ιδων και των παιδιν τους για να καλτερο αριο. Επσης θα πρπει να προβλλεται η υποχρωση των κρατν να τους παρχουν βοθεια και προστασα καθς και τα θετικ στοιχεα σε κθε περπτωση, πχ η δισωση 350 Σρων προσφγων το Σεπτμβριο του 2014.
Οι συγκυρες της οικονομικς κρσης και της μεγλης ανεργας δημιουργον πρσφορο δαφος για τη δημιουργα και διδοση αισθημτων ξενοφοβας, ρατσισμο και εχθρτητας προς τους μετανστες. Αυτ επιβλλει στους λειτουργος των ΜΜΕ να εναι ιδιατερα προσεκτικο ταν χειρζονται ειδσεις που αναφρονται σε μετανστες και ειδικτερα σε τι αφορ σε αιτητς ασλου, πρσφυγες, θματα εμπορας ανθρπων και λλες ομδες που ζουν στην Κπρο αλλο.
Κθε δημοσιογρφος που σβεται την ιδιτητ του και χει συνασθηση της αποστολς του οφελει συνειδητ να μεριμν στε να μην υπεισρχονται με καννα τρπο στην εργασα του στοιχεα προκατληψης εναντον των μεταναστν και ταυτχρονα να υποδεικνει και τις θετικς πτυχς της παρουσας τους στην Κπρο.
Γι’ αυτ θα πρπει να λαμβνει συνεχς υπψη τι το θμα δεν εναι μονοδιστατο αλλ σνθετο και δεν πρπει να τυγχνει απλουστευτικς προσγγισης που οδηγε στη ξενοφοβα.
Η συλλβδην αναφορ σε αλλοδαπος, συχν με τον ρο λαθρομετανστες παρνομοι μετανστες και η αβασνιστη προβολ ατεκμηρωτων και εν πολλος αβσιμων ισχυρισμν συνιστ χεριστη πρακτικ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

 • Λαμβνετε πντα υπψη το στοιχεο της διαφορετικτητας, πολιτισμικς, φυλετικς, εθνικς, θρησκευτικς, κοινωνικς, εμφανισιακς, στε να προγεται η αμοιβαα κατανηση μεταξ των διαφορετικν ομδων του πληθυσμο.
 • Μην προβλλετε το στοιχεο της εθνικς και φυλετικς προλευσης σε ειδσεις, ταν αυτ δεν συνιστ συστατικ στοιχεο της πληροφρησης. Για παρδειγμα, αν σε μια εδηση δεν θα αναφρατε τι το εμπλεκμενο τα εμπλεκμενα τομα εναι Κπριοι, μην το πρξετε οτε στην περπτωση μετανστη μεταναστν.
 • Μην γρφετε και μη μεταδδετε ειδσεις για γεγοντα στα οποα εμπλκονται μετανστες, πρσφυγες, αιτητς ασλου θματα εμπορας ανθρπων, εφ’ σον τα δια γεγοντα δεν θα αποτελοσαν εδηση αν τα εμπλεκμενα τομα ταν Κπριοι.
 • Μην δδετε υπερβολικ προβολ σε ειδσεις στις οποες θματα δρστες εναι μετανστες.  Χειρζεστε τις ειδσεις αυτς πως εν οι εμπλεκμενοι εναι Κπριοι.
 • Ειδικ σε περιπτσεις εγκλημτων αδικημτων μην αναφρετε το στοιχεο της εθνικς προλευσης του υππτου των υππτων, αν αυτ δεν αποτελε συστατικ και απαρατητο στοιχεο της εδησης.
 • Μην παραβιζεται το τεκμριο της αθωτητας στοιχεα που αναφρονται στην ιδιωτικ ζω το προσωπικ καθεστς τους μελν των οικογενειν των εμπλεκομνων.
 • Η αναφορ στην προλευση, θρησκεα και το νομικ καθεστς μεταναστν πρπει να αποφεγεται εκτς μνο αν συμβλλει στην κατανηση των γεγοντων. (Η εδηση «Παρνομος μετανστης κλεψε δκυκλο» αποδδει κρια σημασα στο νομικ καθεστς του ατμου για εξγηση της κλοπς, εν ο λγος για την κλοπ μπορε να ταν σχετος με το νομικ του καθεστς)
 • Μην χρησιμοποιετε ισοπεδωτικς εκφρσεις και ρους και αποφεγετε μειωτικς εκφρσεις και χαρακτηρισμος.
 • Μην αναφρεστε σε λους τους αλλοδαπος ως παρνομους μετανστες λαθρομετανστες με απαξιωτικ τρπο.
 • ταν αναφρεστε σε μετανστες, κνετε δικριση αν πρκειται για οικονομικος μετανστες, για πολιτικος πρσφυγες, για αιτητς ασλου, για παρτυπους μετανστες, για τομα που εναι θματα εμπορας ανθρπων (trafficking), για τομα που βρσκονται υπ την προστασα του κρτους για οποιοδποτε λγο.
 • Ο ρος που προκρνεται απ διεθνες φορες προστασας των ανθρωπνων δικαιωμτων για μετανστες που εισρχονται διαμνουν σε μια χρα χωρς νομιμοποιητικ γγραφα εναι «παρτυποι μετανστες» «μετανστες χωρς χαρτι».
 • Η δημοσιογραφικ δεοντολογα επιβλλει τη χρση νομικ ορθς ορολογας πως αναφρεται αμσως μετ:
 • Αιτητς Ασλου εναι τομο που βρσκεται ξω απ την πατρδα του και το οποο χει υποβλει ατηση για να αναγνωρισθε ως πρσφυγας να τχει κποιου λλου εδους διεθνος προστασας. Ο αιτητς ασλου, ανεξρτητα απ το αν εισλθε στη χρα χωρς γγραφα με οποιοδποτε λλο παρτυπο τρπο, χει δικαωμα να παραμενει στη χρα η οποα χει ευθνη να εξετσει το ατημα που χει υποβλει, μχρι να ληφθε η τελικ απφαση.
 • Πρσφυγας εναι τομο στο οποο χει δοθε το καθεστς αυτ με βση τη Συνθκη της Γενεης του 1951, την οποα χουν προσυπογρψει 148 χρες. Με βση το ρθρο 1 της Σμβασης, πρσφυγας εναι τομο που «λγω δικαιολογημνου φβου δωξης για λφους φυλς, θρησκεας, εθνικτητας, συμμετοχς σε ορισμνη κοινωνικ ομδα λγω των πολιτικν του πεποιθσεων βρσκεται εκτς της χρας της οποας χει την ιθαγνεια και δεν μπορε, εξ αιτας αυτο του φβου, δεν επιθυμε να απολαμβνει της προστασας τα χρας αυτς». Η ιδιτητα του πρσφυγα μπορε να χορηγηθε στα τομα που πληρον  τους ποιο πνω ρους.
 • Δικαιοχος Συμπληρωματικς Προστασας εναι ιδιτητα που παραχωρεται σε αιτητς ασλου οι οποοι δεν αντιμετωπζουν κνδυνο ατομικς δωξης στη χρα τους με βση τη Σμβαση της Γενεης, αλλ δεν μπορον να επιστρψουν στην πατρδα τους επειδ κινδυνεουν να υποστον σοβαρ βλβη - βασανιστρια, θανατικ ποιν, απνθρωπη ταπεινωτικ μεταχεριση, σοβαρ απειλ κατ της ζως τους- λγω συγκροσεων γενικευμνης βας.
 • Θμα εμπορας ανθρπων εναι το τομο που τυγχνει εκμετλλευσης, ετε πρκειται γα εργασιακ, σεξουαλικ σωματικ, πως η αφαρεση οργνων, απ λλα τομα που ασκον απλυτο λεγχο πνω του. Αντθετα με τους παρτυπους μετανστες, οι οποοι με τη θληση τους εμπιστεονται λαθροδιακινητς προκειμνου να μεταβον στον προορισμ τους, το θμα εμπορας ανθρπων ετε δεν χει δσει τη συγκατθεσ του να μεταφερθε σε λλη χρα, ετε, ακμα και αν την χει δσει, η συγκατθεση του ακυρνεται λγω του καταναγκασμο και της εξαπτησης που υπστη απ τις ενεργειν των εμπρων ανθρπων της καταχρηστικς μεταχερισης την οποας υπρξε θμα με την οποα απειλθηκε.
 • Μετανστης εναι το τομο που επιλγει με δικ του βοληση να αναζητσει εργασα και καλτερες οικονομικς συνθκες σε λλη χρα. Σε αντθεση με τον πρσφυγα, η ζω και η ελευθερα του μετανστη δεν διατρχει κνδυνο και μπορε να επιστρψει στη χρα του αν το θελσει.
 • Παρτυπος  μετανστης «μετανστης χωρς χαρτι» εναι αυτς που μπανει σε μια χρα χωρς να υποβληθε σε λεγχο στα σνορα, αυτς που μνει σε μια χρα μετ τη λξη της νμιμης παραμονς του, κποιος που μνει σε μια χρα μετ την κδοση διατγματος απλασης.
 • Ποτ μην αποκαλπτετε την ταυττητα αιτητν ασλου, προσφγων, θυμτων εκμετλλευσης (victims of human  trafficking), ακμη και μεταναστν που επιλγουν να μιλσουν και να προβληθε εικνα τους, γιατ ενδεχομνως οι διοι συγγενες τους να αντιμετωπσουν αντποινα απ τις Αρχς της χρας τους απ μη κρατικς, ακμη και εγκληματικς οργανσεις.
 •  Δεν πρπει να προβλλονται φωτογραφες που παρουσιζουν αιτητς ασλου και θματα εκμετλλευσης. Αν οι περιστσεις  επιβλλουν τη δημοσευση/προβολ, δεν πρπει να διακρνονται πρσωπα κατ τρπου που τα καθιστ αναγνωρσιμα.
 • Μην χρησιμοποιετε τυποποιημνες φωτογραφες αρχεου (πχ γυνακες με φερετζ, μαντλα, νδρες σε στση προσευχς) σε ειδσεις για μετανστες. Δεν εναι λοι οι μετανστες μουσουλμνοι θρησκευμενοι μουσουλμνοι, εν τα στερετυπα ενδχεται να δημιουργσουν αρνητικος συνειρμος.
 • ταν χειρζεστε περιπτσεις γυναικν που εναι θματα εμπορας ανθρπων μη δημιουργετε την εντπωση τι οι γυνακες αυτς εκδδονται με τη θλησ τους και υποδεξετε το γεγονς πως τυγχνουν απνθρωπης εκμετλλευσης.
 • Σε κθε περπτωση μη αναφρετε την εθνικ φυλετικ καταγωγ τους και πντα προστατεετε την ανωνυμα τους.
 • Αν εστε παρουσιαστς σε τηλεοπτικ ραδιοφωνικ εκπομπ να εστε τοιμος να παρμβετε μεσα και αποτελεσματικ και να διαχωρσετε τη θση σας και τη θση του ΜΜΕ στο οποο εργζεστε αν κποιος απ τους καλεσμνους, ποιος και να εναι, προβε σε δηλσεις που εμπεριχουν το στοιχεο της εχθρτητας της προκατληψης εναντον των μεταναστν. Αποδοκιμζετε ντονα ττοιες δηλσεις ταν προρχονται απ δημσια πρσωπα, απ τομα σε θσεις εξουσας και απ τομα που λγω ιδιτητας ασκον επιρρο στην κοιν γνμη.
 • Αποφεγετε τον εντυπωσιασμ και τη δημιουργα συναισθημτων φβου, πανικο ανησυχας για τις επιπτσεις απ τη μετανστευση, αν δεν υπρχει σοβαρ και βσιμη τεκμηρωση για τους προβαλλμενους ισχυισμος.
 •  ταν οι περιστσεις το επιβλλουν να δημοσιεσετε δηλσεις με δυσμενς περιεχμενο για τους μετανστες μεριμνστε να δσετε και την λλη οπτικ, ζητντας σχολιασμ απ μια οργνωση προσπισης των δικαιωμτων των μεταναστν, ζητεστε απ αλλοδαπος να τις σχολισουν.
 • Δημοσιογρφοι που εργζονται σε διαδικτυακς σελδες πρπει να εναι ιδιατερα προσεκτικο γιατ το διαδκτυο παρχει περισστερες ευκαιρες για ρατσιστικ ρητορικ.
 • Οι διαδικτυακς σελδες πληροφρησης οφελουν να αφαιρον αμσως ρατσιστικ σχλια απ ποιον και αν προρχονται.
 •  ταν λαμβνετε δηλσεις απ αλλοδαπος να βεβαινεστε τι καταλαβανουν τι τους ρωττε και εσες τι χετε αντιληφθε σωστ τις απαντσεις.
 • Ενημερνετε τους αλλοδαπος για τις ενδεχμενες επιπτσεις των δηλσεν τους, γιατ ταν δχονται να κμουν μια δλωση ενδχεται να μη γνωρζουν τη διεθν δυναμικ των ΜΜΕ και τσι να μη μπορον να προβλψουν τις επιπτσεις απ την παρουσασ τους στα ΜΜΕ.
 • Προβλλετε και τις θετικς απψεις για την παρουσα αλλοδαπν στον τπο.
 • ταν χετε τη δυναττητα, ζητετε τη συμβουλ εμπειρογνωμνων οργανσεων που γνωρζουν καλ τα θματα μεταναστν, προσφγων, αιτητν ασλου και θυμτων εμπορας ανθρπων, προκειμνου να μεταφρετε στην κοιν γνμη σαφες και περιεκτικς πληροφορες. Επσης προβετε σε αναλσεις που αναδεικνουν τις ρζες του προσφυγικο και μεταναστευτικο φαινομνου.

 

Χειρισμς περιπτσεων αυτοκτονας απ τα ΜΜΕ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Υπρχει ισχυρ επιστημονικ βση πως οι ειδσεις για αυτοκτονες οδηγον σε μμηση, πολλαπλασιζοντας το πρβλημα.
Για το λγο αυτ:

 • Δεν πρπει να δημοσιεονται να μεταδδονται αβασνιστα ειδσεις για αυτοκτονες, εκτς εξαιρετικν περιπτσεων, στις οποες υπρχει ισχυρ στοιχεο εδησης λγω ιδιαιτρων περιστσεων.
 • Εκε που δικαιολογεται η δημοσευση  πρπει να αποφεγεται η χρση γλσσας και εκφρσεων εντυπωσιασμο παρουσαση της αυτοκτονας ως ομαλο φαινομνου ως εξδου απ προβλματα.
 • Πρπει να αποφεγεται περιγραφ της μεθδου και της διαδικασας μιας αυτοκτονας αππειρας αυτοκτονας.
 • Δεν αναφρονται λεπτομερες πληροφορες για το χρο μιας αυτοκτονας αππειρας αυτοκτονας.
 • Το γρψιμο του ττλου της εδησης απαιτε μεγλη προσοχ.
 • Η δημοσευση φωτογραφιν εικνων γνεται με προσοχ.
 • Απαιτεται μεγλη προσοχ ταν δημοσιεονται ειδσεις για την αυτοκτονα διασημοττων προσωπικοττων.
 • Απαιτεται επδειξη διακριτικτητας  προς τους ανθρπους που χουν υποστε απλεια λγω αυτοκτονας.
 • Μια αυτοκτονα μπορε να παρχει την ευκαιρα για την πληροφρηση του κοινο σχετικ με το φαινμενο της αυτοκτονας με την παροχ πληροφοριν για τις επιπτσεις σε συγγενες και φλους και για το πο μπορε να στραφε κανες για βοθεια.

Ως γενικ αρχ, τα ΜΜΕ δεν δημοσιεουν ειδσεις για αυτοκτονες, εκτς απ εξαιρετικς περιπτσεις, κατ τις οποες οι περιστσεις δικαιολογον τη δημοσευση. Ενδεικτικ, θα μποροσε να θεωρηθε ως εξαιρετικ περπτωση η αυτοκτονα μιας γνωστς προσωπικτητας διασημτητας, αν η δημοσευση θα συνβαλλε στη λψη διορθωτικν μτρων, αν θα εξυπηρετοσε κποιο κοινωνικ σκοπ. μως και στις κατ’ εξαρεση ειδσεις, θα πρπει να τηρονται λες οι λλες πρνοιες του Κδικα που αφορον στην αυτοκτονα.
Ειδικτερα, σε περιπτσεις κατ τις οποες τα γεγοντα δικαιολογον παρκκλιση απ τον καννα, η εδηση θα πρπει να αποσκοπε στην πληροφρηση και χι στον εντυπωσιασμ απλς στην ικανοποηση της δημσιας περιργειας και δεν θα πρπει να περιλαμβνει λεπτομρειες για τους λγους και τη μθοδο, τον τρπο το μσο αυτοκτονας ακμη και τη διαδικασα.
Ακμα και στις περιπτσεις που οι πληροφορες προρχονται απ προνομιοχα διαδικασα, πως εναι μια ανοικτ ακραση σε δικαστριο, δηλσεις κποιου επισμου με αρμοδιτητα να μιλσει για το θμα, δεν πρπει να δημοσιεονται ττοιες πληροφορες.
Υπρχει ισχυρ μαρτυρα πως τα ΜΜΕ συμβλλουν σημαντικ στο κοινωνικ φαινμενο της αυτοκτονας, την οποα η Παγκσμια Οργνωση Υγεας θεωρε ως σοβαρ πρβλημα δημσιας υγεας.
Η ΠΟΥ και ο Διεθνς Σνδεσμος για την Πρληψη της Αυτοκτονας (International Association for Suicide Prevention-IASP) δημοσιοποησαν ειδικ μελτη που απευθνεται στα ΜΜΕ και τους δημοσιογρφους στην οποα καταγρφονται τα ευρματα 50 ερευνν που γιναν διεθνς. https://www.iasp.info/resources/Suicide_and_the_Media/
Ολες οι ρευνες κατληξαν στον συμπρασμα τι η παρουσαση περιπτσεων αυτοκτονιν απ τα ΜΜΕ παρχει ερεθσματα για μιμητισμ και μπορε να οδηγσει σε αυτοκτονικ συμπεριφορ αμσως μετ και μχρι να διστημα τριν εβδομδων μετ τη δημοσευση.
Το γενικ συμπρασμα των ερευνν αυτν εναι πως η ομοιτητα μεταξ του ερεθσματος του μοντλου που παρχει μια εδηση και του παρατηρητ, ως προς την ηλικα, το φλο, τις οικονομικς προσωπικς περιστσεις και λλα στοιχεα τατισης, εναι σημαντικς παργων μμησης.
Ακμη διαπιστθηκε τι σο πιο γνωστ με επιρρο ταν το πρσωπο που αυτοκτνησε τσο ευρτερη ταν η μιμητικ συμπεριφορ. Ειδικς υποομδες , πως νεαρ τομα και τομα που υποφρουν απ κατθλιψη, δυνατ να εναι ιδιατερα ευλωτα και να ακολουθσουν μιμητικ αυτοχειριακ συμπεριφορ. Η περιγραφ του τρπου αυτοκτονας δυνατ να οδηγσει σε μμηση της μεθδου.
Εκε που οι περιστσεις το δικαιολογον, τα ΜΜΕ που δημοσιεουν ειδσεις για αυτοκτονα, δεν πρπει να παρουσιζουν απλουστευτικ τους λγους που οδγησαν στην αυτοχειρα. Εναι λθος να αποδδεται η αυτοκτονα σε να μεμονωμνο  παργοντα, πως μια αποτυχα στις εξετσεις, η διλυση μιας σχσης,  μια οικονομικ καταστροφ, χωρς εμβθυνση σε λλους παργοντες. Η αυτοκτονα δεν χει ποτ μνο μια αιτα. Πνευματικς και ψυχολογικς ανωμαλες, ο παρορμητισμς, πολιτισμικο, γενετικο και κοινωνικ-οικονομικο παργοντες πρπει να λαμβνονται πντοτε υπψη.
Σμφωνα με την προαναφερθεσα μελτη, εναι πολ καλτερο τα ΜΜΕ αντ να επικεντρνονται στην εντυπωσιακ παρουσαση μιας αυτοκτονας,  να συμβλλουν αποτρεπτικ, παρουσιζοντες τις αρνητικς συνπειες μιας αυτοκτονας Ττοιες συνπειες εναι ο καταστροφικς αντκτυπος στα μλη της οικογνειας και στους φλους, που βασανζονται απ αισθματα απλειας, στιγματισμο, θυμο, ακμη και ενοχς και απ αναπντητα ερωτηματικ για το ενδεχμενο να υπρχαν ενδεξεις που δεν πρσεξαν.

=========

Παραπλανητικς πληροφορες για διερευνμενο περισταστικ γρπης Α (27/7/2009)

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας επιλφθηκε παραπνου (18/22/6/2009) απ την Πρτη Ιατρικ Λειτουργ κ. Χρυστλλα Χατζηαναστασου τι τα ΜΜΕ ενημρωσης συμπεριφρθηκαν αντιδεοντολογικ κατ το χειρισμ περπτωσης υπ διερενηση περιστατικο για τη Γρπη Α.
Η κ. Χατζηαναστασου ανφερε τι τα τηλεοπτικ ΜΜΕ μετδωσαν στις 21 Ιουνου, 2009 και την επομνη εφημερδες δημοσευσαν «ανακριβες και ανεξλεγκτες πληροφορες τι υπρχε νο κροσμα Γρπης Α» και τι αεροσυνοδς που προσλθε για εξταση βρισκταν στην δια πτση με τρεις Βρετανος, που βρθηκαν θετικο στον ι.
Περαιτρω παραπονθηκε τι τα ΜΜΕ παρουσασαν την φιξη ατμου στον ειδικ χρο του Νοσοκομεου Λεμεσο για εξταση πιθανο κροσματος απ τον ι, «μη σεβμενα την ανθρπινη αξιοπρπεια και την ιδιωτικ ζω».
Εξ λλου, αναφρθηκε σε περπτωση υπ διερενηση περιστατικο, κατ την οποα το νοσηλευτικ προσωπικ αναγκστηκε να καλψει με σεντνι το τομο που προσλθε στο νοσοκομεο για προστασα των προσωπικν χαρακτηριστικν του.
Τλος ανφερε τι η δια συμπεριφορ επιδεχθηκε σε περπτωση περιστατικο φυματωσης, στην οποα αποκαλφθηκε το νομα του σχολεου του ασθενος, με αποτλεσμα να στιγματισθον καθηγητς και μαθητς.
Δεδομνου τι το παρπονο αφοροσε σε λα τα ΜΜΕ, η Επιτροπ κρινε τι η περπτωση δεν θα πρεπε να εξετασθε ξεχωριστ για κθε να απ αυτ, αλλ ως σνολο, και αντ απφασης να προβε σε διαπιστσεις για το χειρισμ του θματος, προς γενικ ενημρωση, τσο των διων των ΜΜΕ σο και του κοινο.
Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε διεξοδικ τις ειδσεις ηλεκτρονικν και εντπων ΜΜΕ σχετικ με το περιστατικ του αεροσυνοδο και διαπστωσε τι δημοσιεθηκαν μεταδθηκαν πληροφορες που δεν ανταποκρνονταν στην πραγματικτητα ταν αντιφατικς μεταξ τους.
Μερικ ΜΜΕ περιορστηκαν να αναφρουν τι η περπτωση του αεροσυνοδο βρισκταν υπ διερενηση. Αλλα ΜΜΕ ανφεραν μεν τι το περιστατικ βρισκταν υπ διερενηση αλλ τι ο αεροσυνοδς νοσηλευταν στην ειδικ μονδα του νοσοκομεου, υποβλλοντας τι η εξτασ για τον ι ταν θετικ.
Περαιτρω, ορισμνα απ τα ΜΜΕ ανφεραν τι ο αεροσυνοδς βρισκταν στην ιδα πτση με τρεις νεαρος Βρετανος, που νσησαν μετ την φιξ τους στην Κπρο, υποβλλοντας ντονα τι εχε μολυνθε απ αυτος.
Η πραγματικτητα για τον αεροσυνοδ εναι τι δεν βρισκταν στην δια πτση με τους τρεις Βρετανος που νσησαν και τι η ασθνει του δεν εχε σχση με τον ι της γρπης Η1Ν1.
Επομνως οι ειδσεις γι’ αυτν περιεχαν σοβαρς ανακρβειες.
Η Επιτροπ σημεωσε ακμη τι τα ΜΜΕ γενικς, ταν παρουσιστηκαν τα πρτα ποπτα περιστατικ στην Κπρο, στο τλος Μαου, 2009 και προτο υπρξει επιβεβαωση κρουσμτων, γραψαν τι η γρπη ρθε και στην Κπρο. Αεξαρττως του γεγοντος τι αργτερα παρουσιστηκαν κροσματα της γρπης, τα πρτα δημοσιεματα ταν ανακριβ, γιατ εκ των υστρων διαπιστθηκε τι οι εξετσεις στα ποπτα περιστατικ ταν αρνητικς.
Η Επιτροπ δρττεται της ευκαιρας να επισημνει την υποχρωση των ΜΜΕ να ελγχουν διεξοδικ την ακρβεια των ειδσεν τους και να επιδεικνουν σεβασμ, τσο για την ιδιωτικ ζω και τα προσωπικ δεδομνα σο και για την ακρβεια των πληροφοριν και να αποφεγουν εικασες, ιδιατερα ταν πρκειται για θματα που αφορον στο Δημσιο Συμφρον (που περιλαμβνει τσο την ασφλεια σο και τη δημσια υγεα) και εναι δυνατ να προκαλσουν ανησυχα μεταξ του κοινο.

______________

ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΝΤΟΣ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥ ΚΛΗΡΙΔΗ (27/5/2009)

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας αναφρεται σε ρεπορτζ ορισμνων τηλεοπτικν σταθμν για την ξοδο απ το Αμερικανικ Ινστιτοτο Καρδις του τως προδρου της Δημοκρατας Γλακου Κληρδη, στερα απ τη διενργεια αγγειοπλαστικς επμβασης για δινοιξη αρτηρας και εκφρζει την ντονη απαρσκει της για τις σκηνς που προβλθηκαν.
Η Επιτροπ θεωρε τι σκηνς που παρουσαζαν τον τως πρεδρο της Δημοκρατας με γζες στα χρια και τα πδια, δεμνο σε φορεο και σε κατσταση αδυναμας στερα απ την επμβαση στην οποα εχε υποβληθε, συνιστον αδικαιολγητη και απαρδεκτη παρμβαση σε ιδιωτικς στιγμς και εκμετλλευση του ανθρπινου πνου, τον οποο και επιτενουν.
Το γεγονς τι ο ασθενς εναι εξχουσα προσωπικτητα δεν δικαιολογε ττοια παρμβαση.
Η Επιτροπ εξετζει συγκεκριμνα παρπονα εναντον ΜΜΕ για το θμα αυτ, αλλ κρινε τι ταν καθκον της να απευθυνθε γενικ προς τα ΜΜΕ και τους δημοσιογρφους, για να τους ζητσει να επιδεικνουν σεβασμ προς την ιδιωτικ ζω, ιδιατερα ατμων που βρσκονται σε κατσταση πνου και να αποφεγουν ενργειες που επιτενουν τον ανθρπινο πνο λων των εμπλεκομνων, κατ παρβαση ρητν διατξεων του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.

 ______________

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2008

Με την ευκαιρα της επσημης ναρξης της προεκλογικς εκστρατεας και την οριστικοποηση του προεκλογικο σκηνικο και με αφορμ παρπονα που χουν υποβληθε στην Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας χουν διατυπωθε δημοσως, η Επιτροπ θεωρε σκπιμο να αναφερθε στο θμα της παρουσασης των υποψηφων για την προεδρα της Δημοκρατας απ τα ΜΜΕ.

Η Επιτροπ επισημανει τι με βση τον Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας και ειδικτερα την πρνοια περ σεβασμο της αλθειας και του δικαιματος του πολτη για αντικειμενικ, ολοκληρωμνη και γκυρη πληροφρηση, αποτελε υποχρωση των ΜΜΕ και των λειτουργν τους να προβλουν και να παρουσισουν στο κοιν τις θσεις και απψεις λων των υποψηφων για την προεδρα της Δημοκρατας.

Η Επιτροπ επισημανει παρλληλα τι η υποχρωση σεβασμο των ανθρωπνων δικαιωμτων περιλαμβνει πρωτστως το σεβασμ της σης και χωρς δυσμενες διακρσεις μεταχερισης των υποψηφων, τηρουμνου του δημοσιογραφικο δικαιματος αξιολγησης.

Τα ΜΜΕ και οι λειτουργο τους χουν δικαωμα να αξιολογον και εκτιμον τη δημοσιογραφικ αξα και σημασα γεγοντων και καταστσεων, αλλ στο πλασιο αυτ θα πρπει να παρχουν, πως προαναφρθηκε, αντικειμενικ, ολοκληρωμνη, γκυρη και χωρς διακρσεις πληροφρηση. Η μη δημοσευση μετδοση ανακριβν, παραπλανητικν διαστρεβλωτικν της αλθειας πληροφοριν σχολων αποτελε επσης υποχρωση των ΜΜΕ και των δημοσιογρφων.

Ιδιατερα, σον αφορ τα ηλεκτρονικ ΜΜΕ, ταν υποψφιοι εκπρσωπο τους φιλοξενονται σε ενημερωτικς εκπομπς, θα πρπει να τους παρχεται σος χρνος παρθεσης των θσεων και απψεν τους. Ανλογη θα πρπει να εναι η μεταχεριση των υποψηφων για την προεδρα της Δημοκρατας σον αφορ στην προβολ των θσεων και απψεν τους απ τα ντυπα ΜΜΕ, χωρς και πλι να επηρεζεται το δικαωμα για δημοσιογραφικ αξιολγηση.

Τλος, η Επιτροπ διευκρινζει τι , μσα στα πιο πνω πλασια, τα ΜΜΕ και οι δημοσιογρφοι χουν δικαωμα να υποστηρζουν συγκεκριμνους υποψηφους θσεις, δεδομνου τι καθιστον σαφ τη δικριση μεταξ γεγοντος και σχολου εικασας.
22/1/2008

 ______________

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας δωσε Δισκεψη Τπου στις 7 Δεκεμβρου, 2007, στη Δημοσιογραφικ Εστα, με την ευκαιρα της συμπλρωσης δκα χρνων απ την καθδρυση και λειτουργα της. Στη Δισκεψη ο πρεδρος της Επιτροπς κ. Ανδρας Μαυρομμτης μλησε για την Επιτροπ και την αποστολ της, με ιδιατερη μφαση στη θεμελιδη αρχ της αυτορρθμισης και προβη σε απολογισμ του ργου της.

Στη Δισκεψη τιμθηκε ο πρεδρος της Ενωσης Συντακτν Κπρου κ. Ανδρας Καννουρος για τη συμβολ του στην καθδρυση της Επιτροπς και τη συμμετοχ του για δκα τη στις συνεδρες της. Το κεμενο που διβασε ο κ. Μαυρομμτης ακολουθε:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ

Φτος συμπληρθηκαν 10 χρνια απ τη σσταση και λειτουργα της Επιτροπς Δημοσιογραφικς Δεοντολογας απ τους ιδρυτικος φορες, την Ενωση Συντακτν Κπρου, το Σνδεσμο Εκδοτν και τους ιδιοκττες των ιδιωτικν ηλεκτρονικν ΜΜΕ και το ΡΙΚ.
Η Επιτροπ αποτελεται απ 13 μλη, απ τα οποα τα τσσερα εναι κοινς αποδοχς, προερχμενα απ το ευρτερο κοιν, εν τα λλα εννι ορζονται αν τρα απ τους φορες. Εργο της εναι η εφαρμογ του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, τον οποο ενκριναν οι ιδρυτικο φορες,
Παρ το γεγονς τι τα εννι απ τα μλη της Επιτροπς ορζονται απ τους φορες, δεν εκπροσωπον αυτος που τους ορζουν, οτε και το μσο απ το οποο προρχονται, αλλ ενεργον και αποφασζουν ως τομα. Θα πρπει να σημειωθε τι τα μλη της Επιτροπς συμμετχουν ανιδιοτελς και συνθως αφιερνουν χρνο απ τις λλες ασχολες τους
  για να προσφρουν τις υπηρεσες τους.
Αποστολ της Επιτροπς εναι απ τη μια η προσπιση της Ελευθερας της Εκφρασης, της δημοσιογραφικς ελευθερας και ανεξαρτησας και απ την λλη η παροχ προστασας προς τους πολτες απ ενδεχμενη αντιδεοντολογικ συμπεριφορ των ΜΜΕ και των λειτουργν τους στις περιπτσεις που σαφς καθορζονται απ τον Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Οι πρνοιες του Κδικα που αφορον στον τρπο σκησης του δημοσιογραφικο λειτουργματος καθορζουν το δικαωμα απκτησης πληροφοριν και τις υποχρεσεις των λειτουργν των ΜΜΕ για προσπιση της ελευθερας της κφρασης και την υποχρωση ολοκληρωμνη ενημρωση, ακρβεια και αντικειμενικτητα.
Περιπτσεις που αναφρονται στη συμπεριφορ των λειτουργν των ΜΜΕ και ρητ ρυθμζονται απ τον Κδικα εναι η ακρβεια των πληροφοριν, η αναζτηση πληροφοριν απ νοσοκομεα, σε περιπτσεις πνθους και θλψης, η λψη πληροφοριν απ λλα ΜΜΕ σε σχση με τα δικαιματα πνευματικς ιδιοκτησα, η δωροδοκα και δωροληψα και η μη εκμετλλευση πληροφοριν για απκτηση οικονομικο οφλους.
Πρνοιες που αποσκοπον στην προστασα των πολιτν και τον δικαιωμτων τους αναφρονται στο δικαωμα απντησης, στο σεβασμ της ιδιωτικς ζως, στο τεκμριο της αθωτητας, στην προστασα των θυμτων σεξουαλικν εγκλημτων και των παιδιν και στις δυσμενες διακρσεις με βση τα φυλετικ, θρησκευτικ ηλικιακ και οποιαδποτε λλα προσωπικ χαρακτηριστικ.
Ο Κδικας κατοχυρνει, τλος, το δημοσιογραφικ απρρητο και καθορζει σε ποιες περιπτσεις δικαιολογεται απκλιση απ τις πρνοιες του προς το δημσιο συμφρον.

Η ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Θεμελιδης αρχ λειτουργας της Επιτροπς Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εναι η αυτορρθμιση, η οποα αποκλεει την ποινικοποηση της δημοσιογραφας. Αυτ σημανει τι η Επιτροπ δεν επιβλλει οποιαδποτε ποιν υπ μορφ προστμου αποκλεισμο δημοσιογρφων, αλλ διαπιστνει την παρβαση προνοιν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Η μνη υποχρωση των ΜΜΕ και των δημοσιογρφων εναι να δημοσιεουν τις αποφσεις της Επιτροπς και να συνεργζονται μαζ της κατ τη διαδικασα διερενησης των παραπνων.
Το σστημα της αυτορρθμισης ακολουθεται σε λες σχεδν τις ευρωπακς χρες και χι μνο εκενες της Ευρωπακς Ενωσης. Η αποτελεσματικτητα του συστματος καταδεικνεται απ την επιτυχα του σε χρες με μακρ παρδοση στην αυτορρθμιση, πως η Βρετανα και οι Σκανδιναβικς χρες. Ενδεικτικ αυτο εναι και το γεγονς τι γκυροι δημοσιογραφικο οργανισμο χι μνο αποδχονται το σστημα των Συμβουλων Τπου, που εναι ο γενικς ρος
  ονομασας των σωμτων αυτορρθμισης, αλλ διαθτουν εσωτερικ τμμα εφαρμογς, ετε του ισχοντος Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, ετε εσωτερικο Κδικα. Στους οργανισμος αυτος, ταν διαπιστωθε τι παρ τον προληπτικ λεγχο, υπρξε παραβαση προνοιν του Κδικα, γνεται επανρθωση και απολογα.
Ο ρλος της αυτορρθμισης αναγνωρζεται και απ το νομοθτη, που χει καθορσει τι η Αρχ Ραδιοτηλερασης Κπρου προχωρε σε γκυρη εξταση και κδοση απφασης για παραβισεις προνοιν «του κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας πως αυτς καθορζεται σε Κανονισμος πειτα απ σχετικ ατηση της Επιτροπς Δημοσιογραφικς Δεοντολογας».
Θα πρπει να σημειωθε τι η Αρχ Ραδιοτηλερασης Κπρου χει δικαωμα υποβολς διοικητικο προστμου, το οποο εναι εισπρακτο με καταναγκαστικ μτρα, γεγονς που συνιστ ποινικοποηση της δημοσιογραφας.
Η Επιτροπ βρσκεται σε διλογο με την Αρχ Ραδιοτηλερασης, αλλ εναι ριζικ αντθετη με την ποινικοποηση της δημοσιογραφας, γιατ πιστεει τι η επιβολ ποινν εναι δυνατ να παραβισει το δικαωμα της ελευθερας κφρασης, η οποα χι μνο προστατεεται απ διεθνες συμβσεις, που θεωρονται νμοι αυξημνης τυπικς ισχος, αλλ και να οδηγσει στη φμωση των ΜΜΕ.
Για το λγο αυτ τονζει την ανγκη πως τα ΜΜΕ γενικ και χι μνο τα ηλεκτρονικ, στα οποα αφορον οι νομοθετικς ρυθμσεις, χουν υποχρωση να υποστηρξουν και να συμβλουν στην προαγωγ του συστματος αυτορρθμισης.
Ο πιο αποτελεσματικς τρπος στριξης του συστματος της αυτορρθμισης εναι η πρθυμη συνεργασα των ΜΜΕ και των λειτουργν τους με την Επιτροπ.
Η εναλλακτικ επιλογ εναι η ρθμιση της συμπεριφορς τους νομοθετικ.

 Δικαωμα υποβολς παραπνου στην Επιτροπ χει οποιοσδποτε πολτης, ομδα πολιτν οργνωση, χι μνο σε περιπτσεις που θγονται μεσα, αλλ και ταν πιστεουν τι ο χειρισμς ειδσεων που αναφρεται σε λλα τομα, συνιστ παραβαση προνοιν του Κδικα. Η Επιτροπ χει δικαωμα αυτεπγγελτης εξτασης περιπτσεων τις οποες, ως εκ της φσης τους, θεωρε εξαιρετικ σοβαρς.
Η Επιτροπ εξετζει, στερα απ παρπονο αυτεπγγελτα, 20 ΜΕ 30 υποθσεις το χρνο. Ο μγιστος αριθμς υποθσεων που εξτασε κατ’ τος μχρι τρα ταν 41 και αυτ γινε το 2005, λγω ενδεχομνως της αυξημνης ευαισθητοποησης του κοινο μετ το πανευρωπακ συνδριο Συμβουλων Τπου που πραγματοποιθηκε στην Κπρο και κποιων εξαιρετικν γεγοντων, πως το τραγικ αεροπορικ δυστχημα της «Ηλιος», η κακομεταχεριση δημοσιογρφων απ αστυνομικος κατ την απεργα των οδηγν φορτηγν και η αμφισβτηση του δικαιματος τηλεοπτικν σταθμν να λαμβνουν σκηνς, για σκοπος δελτου ειδσεων, απ ποδοσφαιρικς συναντσεις.
Τα πιο συχν και σοβαρ παρπονα αφοροσαν σε αποκλυψη της ταυττητας θυμτων σεξουαλικν εγκλημτων στο γενικτερο χειρισμ αυτν των θεμτων, στην παραβαση του τεκμηρου αθωτητας υππτων, σε δυσμενες διακρσεις, κυρως σε βρος αλλοδαπν, στο χειρισμ ειδσεων που αναφρονται σε ανηλκους και στην αποκλυψη της ταυττητας των θυμτων οδικν δυστυχημτων, προτο ενημερωθον οι εγγτεροι οικεοι τους.
Η Επιτροπ σημεινει με ικανοποηση τι τα ΜΜΕ και οι λειτουργο τους χουν ευαισθητοποιηθε σε μεγλο βαθμ γρω απ τα θματα αυτ, πως καταδεικνεται απ το γεγονς τι χει μειωθε ο αριθμς των παραπνων για παραβαση των συναφν προνοιν του Κδικα. Διαπιστνει επσης τι σε μεγλο βαθμ οι παραβισεις των προνοιν του Κδικα οφελονται μλλον σε αμλεια παρεξηγημνες αντιλψεις.
Ωστσο πιστεει τι υπρχει ακμη μεγλο περιθριο βελτωσης, με την ενημρωση και επιμρφωση τσο των δημοσιογρφων σο και ανωτρων στελεχν στην ιεραρχα των ΜΜΕ. Για το λγο αυτ χει προσπαθσει επανειλημμνα να διοργανσει ετε σντομα επιμορφωτικ σεμινρια, ετε εργαστηριακς συναντσεις στους χρους εργασας. Δυστυχς, αν και οι διευθνσεις πολλν ΜΜΕ χουν συμφωνσει και αποδεχθε την ιδα, η προσπθεια προσκροει στην πρακτικ εφαρμογ.
Το μεγαλτερο πρβλημα που αντιμετωπζει η Επιτροπ –αν και η κατσταση χει βελτιωθε σημαντικ σε σγκριση με τον πρτο καιρ της λειτουργας της- εναι η γκαιρη συνεργασα των ΜΜΕ ταν ζητεται η συνδρομ τους στη διερενηση παραπνων, με τη μορφ υποβολς των θσεν τους και την προμθεια μαγνητοσκοπσεων λλου υλικο που σχετζεται με υποβαλλμενα παρπονα.
να λλο πρβλημα που σχετζεται με τη λειτουργα της Επιτροπς, εναι το οικονομικ. Οι φορες δρυσης της Επιτροπς χουν αναλβει την υποχρωση να καλπτουν τις δαπνες λειτουργας της, αλλ οι συνδρομς τους απ μερικς εκατοντδες λρες εναι ανεπαρκες. Η Πολιτεα, αναγνωρζοντας τη σημασα της αποστολς και του ργου της Επιτροπς, χει παραχωρσει μια μικρ χορηγα, που μλις καλπτει τα ενοκια, τα λειτουργικ ξοδα και σκελετδεις γραμματειακς υπηρεσες. Πιστεουμε τι η χορηγα αυτ πρπει να αυξηθε, λαμβανομνου υπψη και του γεγοντος τι τα οικονομικ δεδομνα χουν μεταβληθε απ τον καιρ της παραχρησς του.
Στχος της Επιτροπς, που εναι και η προσδοκα του κοινο, εναι η διερενηση των παραπνων και η κδοση απφασης το ταχτερο δυνατ. Εναι για το λγο αυτ που η Επιτροπ απευθνεται και πλι στα ΜΜΕ και τους λειτουργος τους για να τους ζητσει πως εκπληρνουν πρθυμα και χωρς καθυστρηση την υποχρωση τους και πρθυμη και γκαιρη συνεργασα, που απορρει απ τον Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Η Επιτροπ επιδικει τη σε σο το μεγαλτερο δυνατ βαθμ την ευαισθητοποηση των ΜΜΕ και των λειτουργν τους για τρηση των προνοιν του Κδικα και παρλληλα την ευαισθητοποηση του κοινο, τσο για το ργο της Επιτροπς σο και για τα δικαιματα των πολιτν ναντι αυθαιρεσιν και παραβισεων του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Για το λγο αυτ χει αναβαθμσει την ιστοσελδα της
www.cmcc.org.cy
Περιλαμβνει λες τις πληροφορες για την Επιτροπ, την αποστολ και το ργο της, τις αποφσεις και ανακοινσεις των τελευταων πντε ετν και συνδσμους στην παγκσμια ιστοσελδα λων των Επιτροπν Δεοντολογας και Συμβουλων Τπου και Κυπριακν και Ελληνικν εφημερδων.

Ο κ. Μαυρομμτης αναφρθηκε στην προσωπικ του ανμιξη στη σσταση της Επιτροπς, λγοντας τι ταν πριν απ 13 χρνια του ζτησε ο Πρεδρος της Ενωσης Συντακτν Κπρου κ. Ανδρας Καννουρος να συντξει τον Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, ργο που κρτησε δο χρνια, θερησε τι, παρ το δσκολο του εγχειρματος, τι ταν καθκον του να συμβλει στην προσπθεια, προκειμνου να προωθηθε το σστημα της αυτορρθμισης και να αποτραπε το ενδεχμενο νομοθετικς ρθμισης της συμπεριφορς των ΜΜΕ και ποινικοποησης της δημοσιογραφας.

Απαντντας σε ερτηση για την πιο δσκολη υπθεση που εξτασε η Επιτροπ, ο κ. Μαυρομμτης επε τι κθε υπθεση χει τις ιδιαιτερτητς της, αλλ οι πιο δσκολες εναι αυτς που χουν πολιτικ χρμα και εμπεριχουν το στοιχεο της πολιτικς αντιπαρθεσης. Απ την ποψη αυτ, η πιο δσκολη σως υπθεση ταν το παρπονο του δημοσιογρφου Μιχλη Ιγνατου εναντον του επσης δημοσιογρφου Μακριου Δρουσιτη για την κδοσ του σε βιβλιριο και ψηφακ δσκο "Η περιρρουσα ατμσφαιρα", που ταν μια απ τις λγες περιπτσεις στις οποες η Επιτροπ θερησε αναγκαο να ακοσει προφορικ μαρτυρα απ τους εμπλεκμενους. (υπθεση 34/2005

Σε ερτηση για το βαθμ συνεργασας των ΜΜΕ στη δημοσευσης των αποφσεων της Επιτροπς, ο κ. Μαυρομμτης απντησε τι δεν χει φθσει ακμη στον επιθυμητ βαθμ, αλλ η κατσταση χει βελτιωθε σημαντικ σε σχση με τον πρτο καιρ λειτουργας της Επιτροπς και εναι καλτερη σον αφορ στα ντυπα ΜΜΕ σε σχση με τα ηλεκτρονικ.
Εξ λλου, απαντντας σε ερτηση για τη θση της Επιτροπς στο θμα της κατργησης της νομοθεσας περ λιβλλου, ο κ. Μαυρομμτης επε τι δεν εναι εντς των αρμοδιοττων της Επιτροπς να κμει εισηγσεις επ του θματος, αλλ επε τι προσωπικ πιστεει πως η νομοθεσα πρπει να καταργηθε, γιατ υπρχει ενδεχμενο φμωσης του Τπου και περιορισμο του δικαιματος της Ελευθερας Εκφρασης και γι' αυτ η σγχρονη τση εναι η κατργηση της νομοθεσας αυτς.

Στο τλος της Δισκεψης, η ΕΔΔ τμησε τον πρεδρο της ΕΣΚ κ. Ανδρα Καννουρο για την οκνη και πολτιμη συμβολ του στη σσταση της Επιτροπς και τη σχεδν ανελλιπ συμμετοχ του στις συνεδρες της, στα δκα χρνια της λειτουργας της.

Ο κ. Μαυρομμτης εξφρασε θερμς ευχαριστες της Επιτροπς προς τον κ. Καννουρο που αποχρησε απ την Επιτροπ και του απνειμε, σε νδειξη ευχαριστιν και τιμς αναμνηστικ πλακτα, που γρφει:


Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας
προς τον Πρεδρο της Ενωσης Συντακτν Κπρου
κ. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΝΝΑΟΥΡΟ
σε νδειξη τιμς και ευχαριστιν
για τη συμβολ του στη σσταση της ΕΔΔ
και τη συμμετοχ του σ’ αυτ για δκα συνεχ τη
1997-2007

 

Ο Πρεδρος της Ενωσης Συντακτν Κπρου, παραλαμβνοντας την αναμνηστικ πλακτα, ευχαρστησε για την τιμ που του γινε και επε τι "αυτ που προσφερα ταν το αυτονητο, ταν η υποχρωση μου, ταν το καθκον μου, ταν η αποστολ μου".

Η Ενωση Συντακτν Κπρου, επε ο κ. Καννουρος, αισθνεται την ανγκη να ευχαριστσει τον κ. Μαυρομμτη για την προσφορ του και παρκληση και επιθυμα της εναι να συνεχσει ο κ. Μαυρομμτης να προσφρει τις υπηρεσες του.

Ο Πρεδρος της ΕΣΚ ευχαρστησε και τα λλα μλη της ΕΔΔ, ιδιατερα τα τσσερα μλη κοινς αποδοχς και το Γραματα για το ργο τους Καταλγοντας επε:.

''Η Επιτροπ χει μια αξιλογη προσφορ και πρπει να εκτιμηθε αυτ η προσφορ και απ τη δημοσιογραφικ οικογνεια και απ την κοινωνα. Εχουμε ακμα και ελλεμματα. Σγουρα. Και εδ η μαγεα εναι πς θα μπορσουμε να ξεπεραστον αυτ τα ελλεμματα, να προσφρει ακμα περισστερα η ΕΔΔ. Ο κριος μως παργοντας, και το υπογραμμζω αυτ το πργμα, εναι η συνειδητοποηση απ τα δια τα ΜΜΕ, τους λειτουργος τους, για την αποστολ αυτο του Σματος, για την ανγκη να σεβμαστε με συνπεια, με ευλβεια, τον Κδικα, τις Αρχς της Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, αυτ την αυτορρθμιση για να μην χουμε την ποινικοποηση και τη νομοθετικ επιβολ στην εργασα μας''.

_____________

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΔΔ ΥΠ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2008

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, λαμβνοντας υπψη παρπονα που κατ καιρος εκφρζονται απ πολιτικ πρσωπα και λλους παργοντες για τα ΜΜΕ και τους λειτουργος τους, επισημανει τι ο αμοιβαος σεβασμς μεταξ του πολιτικο κσμου και της δημοσιογραφικς κοιντητας εξυπηρετε πρτιστα το ργο και την αποστολ λων.  Υπ το φως της προεκλογικς εκστρατεας, επτασης του δημσιου πολιτικο διαλγου και ενεργτερης συμβολς των ΜΜΕ στις πολιτικς διεργασες, αναμνεται τι τσο οι πολιτικο σο και οι δημοσιογρφοι θα υπηρετσουν υπεθυνα την αμοιβαα αυτ σχση σεβασμο που πρπει να διπει την αποστολ και το λειτοργημα τους.

Το δικαωμα της ελεθερης κφρασης, η ενσχυση της πολυφωνας, και η εδραωση της συμμετοχικς δημοκρατας εναι υπθεση λων.  Υπενθυμζεται τι ο σεβασμς στην αλθεια και το δικαωμα του πολτη για αντικειμενικ, ολοκληρωμνη και γκυρη πληροφρηση αποτελε υποχρωση των ΜΜΕ και των λειτουργν τους.  Ταυτχρονα η πολιτικ πολυφωνα αντικατοπτρζεται και ενισχεται στον χρο των ΜΜΕ.  Το δικαωμα στη διαφορετικ δημοσιογραφικ κλυψη (πως και στη διαφορετικ πολιτικ ποψη) εκπορεεται απ το αναφαρετο δικαωμα της ελεθερης κφρασης που πρπει να διαφυλσσεται ως κρη οφθαλμο για λους. Τα ΜΜΕ, ως δαυλοι επικοινωνας, εναι πομπο, δκτες και ενισχυτς απψεων που συνθτουν την πολυφωνα που προρχεται απ την πολιτικ ζω.

Ιδιατερα σον αφορ στο πολιτικ ρεπορτζ, το ερος και η διακμανση θσεων, σχολιασμο και ερμηνειν γεγοντων, στοιχεων και δηλσεων εναι ευρτατο και μπορε να εναι αντιπαραθετικο ως και συγκρουσιακο χαρακτρα.  Αυτ εναι αρετ της δημοκρατας και ιερ προνμιο της ελεθερης πολιτικς κφρασης και ανλυσης. Οι δημοσιογρφοι και τα ΜΜΕ εναι βασικο δρντες και μσα αυτς της ελεθερης κφρασης για δημσια θματα, δημσια πρσωπα και δημσιες δραστηριτητες.  Οι πολιτικο και οι δραστηριτητες τους υπκεινται στον λεγχο, τον παινο, την κριτικ και υποστριξη μσα απ εκφρσεις συμπθειας και αντιπθειας για τα λγια και τα ργα τους.  Εν η προσωπικ υπληψη και ιδιωτικ ζω κθε δημσιου προσπου εναι σεβαστ, ο δημσιος βος και η πολιτεα του εμππτουν στη σφαρα του δημσιου ενδιαφροντος.

Καταλγοντας, η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας τονζει τι τα ΜΜΕ δεν εναι αγγελιαφροι μνο καλν ειδσεων και επανων, πντοτε μως η επαγγελματικ υπληψη και αποστολ των λειτουργν τους πρπει να εναι σεβαστ.  Ιδιατερα οι πολιτικο συντκτες, σε περοδο προεκλογικς εκστρατεας, θα υπηρετσουν καλτερα τους πολιτικος θεσμος και διαδικασες τηρντας τους καννες της δημοσιογραφικς δεοντολογας και χι λειτουργντας υπ την σκι αιωρομενης πολιτικς φοβας εκδκησης.

------------------

 

Η ΚΥΠΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕ ΤΟ ΕΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

Η Κπρος φιλοξνησε το κτο συνδριο των ανεξαρττων Επιτροπν Δημοσιογραφικς Δεοντολογας των χωρν της Ευρπης, στις 7 και 8 Οκτωβρου, 2004.

Η απφαση εχε ληφθε ομφωνα στο συνδριο της Συνεργασας Ανεξαρττων Συμβουλων Τπου της Ευρπης (Alliance of Interdependent Press Councils of Europe-AIPCE), στη Στοκχλμη στις 11 και 12 Σεπτεμβρου, το οποο επικρωσε προηγομενη σχετικ απφαση που εχε ληφθε να χρνο νωρτερα στη Μλτα.

Λεπτομρειες για τις συζητσεις στο συνδριο μπορετε να δετε κνοντας κλικ εδ.

Για να ενημερωθετε για τις δραστηριτητες των εθνικν Ανεξαρττων Επιτροπν Δημοσιογραφικς Δεοντολογας (Independent Press Councils-IPC) μπορετε να επισκεφθετε την ηλεκτρονικ διεθυνση http://www.media-accountability.org/

___________________

ENATO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ AIPCE ΣΤΟ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ

Το θμα της κλυψης των αυτοκτονιν απ τα ΜΜΕ ταν το κριο αντικεμενο συζτησης κατ την 9η σνοδο της Συμμαχας Ανεξαρττων Συμβουλων Τπου της Ευρπης (AIPCE) που πραγματοποιθηκε φτος στο Εδιμβοργο (19-22/9/2007) με τη συμμετοχ αντιπροσωπειν απ 25 χρες.
Το γενικ συμπρασμα, με βση και αποφσεις των εθνικν Επιτροπν Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, ταν τι τα ΜΜΕ χουν δικαωμα κλυψης ειδσεων αυτς της φσης, υπ την προπθεση τι τηρονται οι πρνοιες του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Ιδιατερα τονστηκε τι πρπει να αποφεγονται κυρως λεπτομρειες και αναφορς που εναι δυνατ να επιτενουν τον ανθρπινο πνο να αποκαλψουν την ταυττητα ανηλκων και προσωπικ δεδομνα τρτων, καθς και λεπτομρειες ως προς τον τρπο της αυτοχειρας, προκειμνου να αποφεγεται η μμηση.
Εξ λλου, η σνοδος επαναβεβαωσε την πγια θση τι οι παραβισεις της δημοσιογραφικς δεοντολογας πρπει να αντιμετωπζονται μσα απ το σστημα της αυτορρθμισης μακρι απ νομοθετικς ρυθμσεις και ποινικοποηση της δημοσιογραφας.
Τονστηκε επσης η σημασα της προστασας της Ελευθερας του Τπου, των πηγν πληροφρησης και η ελεθερη πρσβαση των δημοσιογρφων στις πηγς πληροφρησης, καθς και η ανγκη προστασας των προσωπικν δεδομνων και σεβασμο των ανθρωπνων δικαιωμτων.
Εξ λλου, γινε αναφορ στο οικονομικ πρβλημα που αντιμετωπζουν οι πλεστες εθνικς επιτροπς Δημοσιογραφικς Δεοντολογας. Το θμα αφθηκε να συζητηθε και λυθε ξεχωριστ απ κθε Επιτροπ σε εθνικ εππεδο.
Την Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εκπροσπησε στο συνδριο ο αντιπρεδρς της κ. Πτρος Ζαχαριδης, προς τον οποο πολλο σνεδροι επανλαβαν τις ευχαριστες τους για την ρτια διοργνωση της συνδου του 2004 στη Λευκωσα και τα συγχαρητρι τους για τη φιλοξενα της οποας εχαν τχει.
Ο κ. Ζαχαριδης κατθεσε στη σνοδο την απφαση της Επιτροπς σχετικ με την υπθεση της γυνακας αστυνομικο, της οποας η προσωπικ ζω εχε γνει αντικεμενο ρεπορτζ απ τηλεοπτικ σταθμ.
Το θμα συζητθηκε δια μακρν και οι σνεδροι εξφρασαν αποτροπιασμ για το ρεπορτζ και συγχρηκαν την Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας για τον τρπο και την ταχτητα με την οποα χειρστηκε το θμα.
Στη σνοδο, πραν των αντιπροσωπειν των χωρν της Ευρπης, παρστησαν ως παρατηρητς, στερα απ πρσκληση των οργανωτν, με δικαωμα παρμβασης στα θματα που συζητθηκαν, αντιπροσωπεες απ το Περο, τη Μποτσουνα, τη Σρι Λνκα, τη Θαλνδη, τη Ζαμβα και το Κοσσυφοπδιο.
Στο συνδριο ανακοινθηκε ο θνατος του καθηγητ
Jean-Claude που επεσυνβη στο Παρσι κατ την τελευταα ημρα του συνεδρου. Ο καθηγητς Bertrand υπρξε πρωτοπρος στη σσταση της AIPCE και στη διοργνωση των ετσιων συνεδρων της, στα οποα μετεχε ανελλιπς. Εθεωρετο αυθεντα στο θμα της αυτορρθμισης της συμπεριφορς των ΜΜΕ και φησε πσω του πλοσιο συγγραφικ ργο στον τομα αυτ.
Το 10ο συνδριο της
AIPCE αποφασστηκε κατ’ αρχν να γνει το 2008 στο Βερολνο.

___________________________________

Ανακονωση ονομτων υππτων- Σεξουαλικ εγκλματα-- Ιδιωτικ ζω

Με αφορμ παρπονα που χουν υποβληθε στην Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας για παραβαση του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας απ ηλεκτρονικ και ντυπα μσα ενημρωσης, η Επιτροπ επιθυμε να υπενθυμσει στα ΜΜΕ και τους λειτουργος τους τις αρχς και τους καννες που διπουν το χειρισμ συγκεκριμνων θεμτων.

1. Αποκλυψη ονομτων υππτων

Η Επιτροπ σημεινει με λπη τι, παρ τις επανειλημμνες συστσεις της, χει παρατηρηθε το φαινμενο της διαπμπευσης υππτων με τη δημοσευση φωτογραφιν μετδοση εικνων απ τη σλληψη μεταφορ τους στο δικαστριο και της αποκλυψης ονομτων της «φωτογρφησης» της ταυττητας ατμων που συλλαμβνονται με την υποψα της διπραξης αδικματος, , ακμη χειρτερο, δημιουργον σε διφορες περιπτσεις την εντπωση ενοχς των ατμων που τελον υπ σλληψη.
Το γεγονς τι οι ειδσεις στηρζονται σε πληροφρηση απ μλη της Αστυνομικς Δναμης, οποιοδποτε αξωμα και αν κατχουν, δεν απαλλσσει τα ΜΜΕ απ την υποχρωση να σβονται το τεκμριο της αθωτητας.
Επ του προκειμνου, η Επιτροπ επιθυμε να παραθσει τη σχετικ πρνοια του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας:
«Οι λειτουργο σβονται πλρως την αρχ τι ο ποπτος κατηγορομενος για διπραξη αδικματος εναι αθος μχρις αποδεξεις, σμφωνα με το νμο, του αντιθτου και συνεπς αποφεγουν να δημοσιοποισουν ο,τιδποτε το οποο να οδηγε σε συμπερσματα ως προς την ενοχ αθωτητα του υππτου /και κατηγορουμνου, τενει να τον διασρει διαπομπεσει».
Επ πλον, η Επιτροπ τονζει τι σε περιπτσεις υππτων που συλλαμβνονται και απολονται χωρς να τους προσαφθον κατηγορες αθωνονται, θα πρπει να δνεται σχετικ δημοσιτητα.
Η Επιτροπ επιθυμε να τονσει τι οι καννες δημοσιογραφικς δεοντολογας χουν πλρη εφαρμογ και στην περπτωση αλλοδαπν.

2. Σεξουαλικ Εγκλματα

Τα ΜΜΕ και οι λειτουργο τους οφελουν να εναι ιδιατερα προσεκτικ και να επιδεικνουν τη μγιστη δυνατ ευαισθησα σε περιπτσεις σεξουαλικν εγκλημτων.
Δυστυχς υπρξαν περιπτσεις, ιδιατερα κποιες που αφορον σε αλλοδαπος, κατ τις οποες ΜΜΕ ετε αποκλυψαν το νομα του θματος «φωτογρφησαν» την ταυττητ του χωρς τη γνση και συγκατθεση του. Στις περιπτσεις σεξουαλικν εγκλημτων, ο Κδικας Δημοσιογραφικς Δεοντολογας απαγορεει απλυτα την μεση μμεση αποκλυψη της ταυττητας θυμτων βιασμο λλων σεξουαλικν εγκλημτων, εκτς αν τα δια τα θματα το επιθυμον για να αγωνιστον επνυμα εναντον των θυτν.
Ιδιατερα στις περιπτσεις παιδιν, ουδποτε και κτω απ οποιεσδποτε περιστσεις αποκαλπτεται η ταυττητ τους ταν εναι κτω των 16 ετν, ανεξρτητα απ το αν πρκειται για παραπονομενο, μρτυρα κατηγορομενο.
Ουδποτε γνεται μμεση μεση αναφορ σε συγγνεια λλη σχση του κατηγορουμνου και του παιδιο.
Ιδιατερη προσοχ χρειζεται στις περιπτσεις σεξουαλικν εγκλημτων σε βρος παιδιν απ συγγενες. Ο ρος «αιμομιξα» δεν χρησιμοποιεται και η κατηγορα περιγρφεται ως «σοβαρ αδκημα σε βρος παιδιν» με λλη κατλληλη παρμοια περιγραφ.

3. Ιδιωτικ ζω

Η ιδιωτικ ζω τυγχνει απλυτου σεβασμο απ τα ΜΜΕ, ανεξρτητα απ τη θση, το αξωμα το λειτοργημα οποιουδποτε ατμου.
Παρεμβσεις στην ιδιωτικ ζω και αποκλυψη δραστηριοττων που ανγονται σ’ αυτν εναι ανεπτρεπτες, χωρς τη συγκατθεση του ενδιαφερομνου.
Στον καννα αυτ περιλαμβνεται η λψη φωτογραφιν προσπων σε ιδιωτικ περιουσα και πληροφοριν με μηχανισμος υποκλοπς.
Στις περιπτσεις αυτς, πως και στην περπτωση υππτων (ιδιατερα στην περπτωση καταζητομενων ατμων), η δημοσιοποηση των πληροφοριν μπορε μνο να δικαιολογηθε σε εξαιρετικς περιπτσεις και αποκλειστικ προς το δημσιο συμφρον.

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας καλε τα ΜΜΕ και τους λειτουργος τους να επιδεικνουν σεβασμ προς τους καννες δημοσιογραφικς δεοντολογας, χριν του συμφροντος τσο των ιδων σο και του κοινο.

 

__________________________

 

ΜΜΕ και ναρκωτικ

Ο ρλος των Μσων Μαζικς Ενημρωσης εναι αδιαμφισβτητα μεγλος και σημαντικς στη διαμρφωση της στσης της κοινς γνμης γενικ και ειδικ απναντι στο πρβλημα της χρσης ουσιν εξρτησης.

Ο τρπος της παρουσασης ειδσεων, ρεπορτζ ρθρων γρω απ το θμα, χρησιμοποηση τυποποιημνων φρσεων, η δημοσευση φωτογραφικο υλικο που πιθανν να προκαλε φβο ανασφλεια να μην δνει περιγραφ της πραγματικς εικνας του προβλματος που παρουσιζεται, πιθανν να χουν αρνητικς επιπτσεις και αντθετα αποτελσματα απ αυτ που προωθε η πολιτικ της πρληψης.

Η σωστ ενημρωση και εκπαδευση των δημοσιογρφων πνω στο θμα των εξαρτσεων υποβοηθ στην προθηση των βασικν αρχν της φιλοσοφας της πρληψης.

Τα ΜΜΕ απευθνονται σε μια ομδα γενικο πληθυσμο, η οποα μπορε να χει διαφορετικς ανγκες σε σχση με την πρληψη. τσι τα μηνματα που δνουν γνονται αποδεκτ απ λους με διαφορετικ επδραση της πληροφρησης πνω στα διφορα τομα.

Εναι γι’ αυτ που δεν μπορε να υπρξει συνταγ παρουσασης των πληροφοριν απ τα ΜΜΕ, αλλ βασικς αρχς που πρπει να χουν υπψη τους.

Βασικς Αρχς

1. Δεν παρουσιζεται ο τρπος παραγωγς και κατασκευς των ναρκωτικν ουσιν, γιατ δυνατ να χρησιμοποιηθον ως παρρμηση οδηγες χρσης προς τομα που ρπουν προς τη χρση ναρκωτικν θλουν να πειραματισθον.
2. Δεν περιγρφεται και δεν παρουσιζεται καννας τρπος λψης ουσιν εξρτησης ργανα παρασκευς χρσης ναρκωτικν ουσιν.
3. Δεν αναφρονται λες οι ουσες ως ΛΕΥΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ, διτι δεν εναι λες λευκς και δεν οδηγον λες στο θνατο.
4. Αποφεγεται η ηρωοποηση ατμων που χουν συλληφθε για παραγωγ χρση ναρκωτικν.
5. Αποφεγεται η χρση αργκ ρων που χρησιμοποιον τομα που διακονον ναρκωτικ χουν εθισθε στη χρση τους.

_________________________